Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka WH-F-FW-I-2-PNJWGP-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowy podręcznik: C. Ghezzi, M. Piantoni, R. Bozzone Costa, Nuovo Contatto B2, Loescher Editore.

Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Zanichelli 1995.

G. Iacovoni, N. Persiani, B. Fiorentino, gramm.it: grammatica italiana per stranieri, Bonacci editore, Formello 2009.

S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2011.

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna 2002.

Materiały autorskie wykładowcy.

Inne materiały wskazane podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Congiuntivo presente i ćwiczenia w zakresie zasad użycia.

2. Congiuntivo passato i ćwiczenia w zakresie zasad użycia.

3. Congiuntivo imperfetto i ćwiczenia w zakresie zasad użycia.

4. Congiuntivo trapassato i ćwiczenia w zakresie zasad użycia.

5. Wyrażanie nadziei, opinii, zakazu, chęci, wątpliwości dotyczących teraźniejszości i przeszłości.

6. Użycie czasów przeszłych: passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo.

7. Strona bierna.

8. Wyrażanie konieczności i nakazu.

9. Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego.

10. Concordanza: congiuntivo presente vs. imperfetto.

11. Concordanza: indicativo e congiuntivo, contemporaneità e posteriorità.

12. Concordanza: congiuntivo, contemporaneità e anteriorità.

13. Pronomi combinati.

14. Verbi impersonali.

15. Pronomi relativi.

16. Ci e ne.

17. Congiuntivo e interrogative indirette.

18. Discorso indiretto (mowa zależna).

19. Ćwiczenia praktyczne w zakresie użycia mowy zależnej.

20. Gerundio semplice e composto.

21. Periodo ipotetico: realtà.

22. Periodo ipotetico: possibilità.

23. Periodo ipotetico: irrealtà.

24. Futuro composto temporale e per fare previsioni.

25. Futuro nel passato.

26. Ćwiczenia praktyczne w zakresie użycia przyimków.

27. Ćwiczenia w zakresie prowadzenia dyskusji z uargumentowaniem własnej pozycji.

28. Ćwiczenia z rozumienia zaawansowanych językowo tekstów pisanych.

29. Przedstawianie wybranego problemu z zakresu tematów omawianych podczas zajęć wykorzystaniem poznanych struktur gramatycznych.

30. Słownictwo z zakresu tematycznego: ochrona środowiska, współczesne społeczeństwo włoskie i rodzina, książka, film, środki masowego przekazu i kultura, włoskie dziedzictwo kulturowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, e-learning, sala e-learning
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410
Małgorzata Ślarzyńska 15/15 szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, e-learning, sala e-learning
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410
Małgorzata Ślarzyńska 10/15 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)