Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - klasyczny WH-FK-I-1-HisLitGrK
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ajschylos, wszystkie dramaty

Sofokles, wszystkie dramaty

Eurypides, Medea, Elektra, Hipolit, Bachantki, Trojanki, Herakles, Dzieci Heraklesa, Ifigenia w Taurydzie

Gorgias: Obrona Palamedesa, Pochwała Heleny

Arystofanes, Chmury, Żaby; jedna komedia spośród czwórki: Kobiety na zgromadzeniu ludowym, Ptaki, Plutos), jedna komedia z czwórki Rycerze, Osy, Lizystrata, Acharniacy

Demostenes: Mowa o wieńcu

Platon: Protagoras

Arystoteles: Poetyka, Etyka Nikomachejska I

Herodot: Dzieje I-III

Tukidydes: Wojna peloponeska I-II, V

Wybrana bibliografia:

B. Bravo, E. Wipszycka, "Historia starożytnych Greków", Warszawa 1989.

R.R. Chodkowski, "Teatr grecki", Lublin 2003.

R. R. Chodkowski, "Ajschylos i jego tragedie", Lublin 1994.

M. Cytowska, H. Szelest, "Historia literatury starożytnej", Warszawa 2006.

W. Jaeger, "Paideia", przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

M. Kocur, "Teatr antycznej Grecji", Wrocław 2001.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

K. Kumaniecki, "Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu", Warszawa 1975 lub nast. wyd.

A. Lesky, "Tragedia grecka", Kraków 2006.

J. Łanowski, M. Starowieyski, "Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Od Homera do Justyniana", Warszawa

1996.

H.D.F. Kitto, "Tragedia grecka. Studium literackie", przeł. J. Margański, Kraków 2003.

H. Podbielski (red.), "Literatura Grecji starożytnej", t. 1-2, Lublin 2005.

J. de Romilly, "Tragedia grecka", Warszawa 1994.

T. Sinko, "Zarys historii literatury greckiej", t. 1-2, Warszawa 1959.

T. Sinko, "Literatura grecka",t. I, cz. 2, "Literatura

klasyczna (w. V-IV przed Chr.)", Kraków 1932.

S. Stabryła, "Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys", Wrocław 2002.

O. Taplin, "Tragedia grecka w działaniu", Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

jw

Metody i kryteria oceniania:

patrz niżej

Zakres tematów:

1) dramat (geneza i rozwój, tragediopisarze: Ajschylos, Sofokles, Eurypides);

2) komedia staroattycka (Arystofanes);

3) historiografia (Herodot – założenia programowe i ideowe, źródła; Tukidydes – cele historiografii, krytycyzm; Ksenofont);

4) ruch sofistyczny;

5) dialogi Platona;

6) teoria sztuki Platona;

7) Platon i Izokrates (filozofia i retoryka jako konkurencyjne ideały wychowawcze);

8) mówcy attyccy;

9) twórczość Arystotelesa.

Metody dydaktyczne:

WYKŁAD

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 327
Joanna Komorowska 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)