Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka łacińskiego WH-FK-I-2-GramOpL-L
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30092
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFB_FBhy6v4uxkAajBhSZu64HzrbeFyM5d6enRZG5HI01%40thread.tacv2/conversations?groupId=8d70f65a-75b7-4d2b-af2e-6e3ca00685a4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka łacińska (wydanie dowolne).

Słowniki łac.-pol. (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Efekty uczenia się:

Student posiada na poziomie podstawowym uporządkowaną wiedzę na temat języka łacińskiego w ujęciu synchronicznym oraz zna stosowną terminologię gramatyczną;

ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych;

posługuje się poprawną terminologią gramatyczną;

rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy;

ECTS - 2

20 godzin kontaktowych, w tym 15 godzin wykładu i 5 godzin konsultacji;

40 godzin indywidualnej pracy studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na koniec roku

Na ocenę 5:

Student bardzo dobrze zna odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma bardzo dobrą świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Bardzo dobrze posługuje się poprawną terminologią gramatyczną.

na ocenę 4:

Student zna dość dobrze odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma dość dobrą świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Posługuje się dość dobrze poprawną terminologią gramatyczną.

na ocenę 3:

Student zna w stopniu podstawowym odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma powierzchowną świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Posługuje się w stopniu dostatecznym słownikiem oraz innymi pomocami dydaktycznymi.

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Verba anomala, defectiva, impersonalia

2. Consecutio temporum.

3. Rodzaje zdań podrzędnych.

4. Oratio obliqua.

5. Assimilatio modi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Beata Spieralska-Kasprzyk 5/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.