Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres cesarstwa WH-FK-I-2-HisLitGr-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: kod zespołu: gymbdda
Literatura:

Podręczniki:

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski I i II, Lublin 2005

K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca:

A. Dihle, Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit, Munchen 1989

Teksty źródłowe

Alkinous, Wykład nauki platońskiej, całość

Arejos, Podręcznik etyki,całość

Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, ks. 1

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, prolog + dowolna księga

Dion Chryzostom, Czwarta mowa o królestwie, Mowa 18: O ćwiczeniu się w wymowie

Elian, Opowiastki rozmaite, ks. 3

Epiktet, Encheiridion

Filon Aleksandryjski, O stworzeniu świata

Filostrat, Żywoty sofistów (fragm.), Żywot Apolloniosa z Tyany (fragm.)

Galen, Zachęta do nauk

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. 6; ks. 7, rozdz. 8-9

Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie lub Heliodor Opowieść etiopska

Longos, Dafnis i Chloe

Lukian, Sen, Licytacja żywotów filozoficznych

Marek Aureliusz, Rozmyślania

Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, ks. 1

Plutarch, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej

Plutarch, Żywoty sławnych mężów: Solon, Aleksander Wielki, Waleriusz Publikola lub Kamillus

Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci

Porfiriusz, Grota nimf, Żywot Pitagorasa

Sekstus Empiryk, Przeciw uczonym (dowolna księga (dowolny przekład)

Efekty uczenia się:

EK 1: w zakresie wiedzy - zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

EK 2: w zakresie umiejętności - analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

EK 3: w zakresie kompetencji społecznych - docenia dziedzictwo kulturowe okresu Cesarstwa, podejmuje publiczną dyskusję, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

Metody i kryteria oceniania:

EK 1: w zakresie wiedzy - zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

Na ocenę:

5- wyrożnia się wiedzą na temat dziejow literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczości reprezentatywnych autorów tego okresu

4- dobrze zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

3- dostaecznie zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

2- nie zna dziejow literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczości reprezentatywnych autorów tego okresu

EK 2: w zakresie umiejętności - analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

Na ocenę:

5- wyrożnia się umiejętnością analizy poszczególnych utworow oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

4- dobrze analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

3- dostatecznie analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

2- nie potrafi analizować poszczególnych utworow oraz dokonać ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

EK 3: w zakresie kompetencji społecznych - docenia dziedzictwo kulturowe okresu Cesarstwa, podejmuje publiczną dyskusję, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

Na ocenę

5- bardzo dobrze rozumie potrzebę doceniania dziedzictwa kulturowego okresu Cesarstwa, podejmuje publiczną dyskusję, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

4- dobrze bardzo dobrze rozumie potrzebę doceniania dziedzictwa kulturowego okresu Cesarstwa, podejmuje publiczną dyskusję, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

3- dostaecznie bardzo dobrze rozumie potrzebę doceniania dziedzictwa kulturowego okresu Cesarstwa, podejmuje publiczną dyskusję, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

2- nie rozumie potrzeby doceniania dziedzictwa kulturowego okresu Cesarstwa, nie umie publicznie dyskutować, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów.

Zakres tematów:

1) Wprowadzenie. Charakterystyka literatury greckiej okresu cesarstwa. Pojęcie drugiej sofistyki. Attycyzm. Szkoły filozoficzne w okresie cesarstwa.

2) Twórczość Plutarcha z Cheronei

3) Średnio platonizm: Filon Aleksandryjski, Plutarch, Albinus i Alkinoos. Sceptycyzm okresu cesarstwa: Sekstus Empiryk.

4) Stoicyzm: Muzoniusz Rufus, Epiktet, Marek Aureliusz

5) Druga sofistyka I: Dion Chryzostom, Eliusz Arystydes, Maksymus z Tyru

6) Druga sofistyka II: Lukian, Atenajos, Elian, Artemidor, Filostrat

7) Historiografia: Józef Flawiusz, Arrian z Nikomedii, Appian, Kasjusz Dion.

8) Nauka, geografia, periegeza: Pauzaniasz, Klaudiusz Ptolemeusz, Galen

9) Romans grecki

10) Poezja w okresie cesarstwa

11) Doksografia: Arejos, Diogenes Laertios

12) Neoplatonizm: Plotyn, Porfiriusz, Jamblich, Proklos

13) Literatura późnej starożytności: Julian Apostata, Temistiusz, Libaniusz. Literatura egzegetyczna

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny), metoda sytuacyjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 329
Józef Naumowicz 6/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)