Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury łacińskiej - okres cesarstwa WH-FK-I-2-HisLitLacL
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Germanik Cezar: Aratea

Seneka: O życiu szczęśliwym, Listy moralne (5 listów), Medea, Udynienie

Lukan: Wojna domowa I-II, VI, IX

Stacjusz: Tebaida I-II, Sylwy 1 księga

Waleriusz Flakkus Argonautyki, I-IV

Apulejusz: Metamorfozy

Tacyt: Roczniki (wybór)

Swetoniusz: Żywoty Cezarów

Petroniusz: Satyrikon (w przekł. L. Wysockiego)

Marcjalis: Epigramy (w przekł. E. Porębowicza)

Kwintylian, Kształcenie mówcy ks. II

Pliniusz: wybrane listy

Lektury uzupełniające:

M. Cytowska, H. Szelest Historia literatury rzymskiej: okres Cesarstwa

J. Marincola A Companion to Greek and Roman Historiography, 2007

J.M. Foley A Companion to ancient Epic, 2008

S. Bartsch Ideology in Cold Blood, 2001

D. Vessey Statius and the Thebaid, 2010

D. Russell Antonine Literature, Oxford Clarendon Press 1990

R. Lane Fox, Pagans and Christians, Penguin 2006

A. Dihle Die griechische Und lateinische Literatur der Kaiserzeit, Monachium 1989

A. Gowing, Empire and Memory, Cambridge University Press 2005

E. Fantham Roman Literary Culture from Cicero to Apuleius, Baltimore

Efekty uczenia się:

jw

Metody i kryteria oceniania:

jw

Zakres tematów:

Treści merytoryczne: epos po Wergiliuszu ( Germanik, Maniliusz, Lukan, Waleriusz Flakkus, Stacjusz, Syliusz Italik), historiografia wczesnego Cesarstwa (Wellejusz Paterkulus, Waleriusz Maksymus, Kurcjusz Rufus), Seneka (tragedie, pisma filozoficzne, epistolografia), Petroniusz, Pliniusz i jego encyklopedia, satyrycy (Juwenalis, Persjusz, Seneka), pisma retoryczne (Kwintylian), Marcjalis i epigramat epoki Cesarstwa, Pliniusz Młodszy - panegirysta i epistolograf, historiografia okresu Antoninów i późniejsza, Apulejusz z Madaury, antykwaryści (Aulus Gelliusz, Cenzoryn); poezja późnego Cesarstwa (Klaudian, Rutyliusz Namacjanus, Auzoniusz, etc.), panegiryści, Sydoniusz Apollinaris, Makrobiusz i Capella.

Metody dydaktyczne:

WYKŁAD

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Joanna Komorowska 5/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)