Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna I WH-FK-I-2-HisStaro-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: kod zespołu: bde31wj
Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań).

A. Ziółkowski, Historia. Starożytność, Warszawa 2010.

M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu (wiele wydań).

Efekty uczenia się:

EK1: Posiada podstawową wiedzę faktograficzną o historii badanego obszaru, tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

EK 2: Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

EK 3: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

EK4: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr (zaangażowanie we wspólnej krytycznej lekturze wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Kryteria oceny:

EK1: Student zna najważniejszą faktografię historii Rzymu od założenia Miasta aż do końca republiki.

- ocena 5 (bdb): Student zna bardzo dobrze najważniejszą faktografię historii Rzymu królewskiego i republikańskiego i potrafi wskazać zależności między wydarzeniami.

- ocena 4 (db): Student zna dobrze najważniejszą faktografię historii Rzymu królewskiego i republikańskiego

- ocena 3 (dst): Student zna zaledwie najważniejszą faktografię historii Rzymu królewskiego i republikańskiego

- ocena 2 (ndst): Student nie zna podstawowej faktografii historii Rzymu królewskiego i republikańskiego

EK 2: Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 5 (bdb): Student potrafi interpretować poznane fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych ukazując istniejące hipotezy interpretacyjne.

- ocena 4 (db): Student potrafi interpretować większość poznanych faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 3 (dst): Student potrafi interpretować zaledwie podstawowe fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi interpretować faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

EK 3: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 5 (bdb): Potrafi wyszukiwać samodzielnie analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 4 (db): Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować podstawowe informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 3 (dst): Potrafi wyszukiwać zaledwie podstawowe informacje z wykorzystaniem tylko podstawowych źródeł i opracowań

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

EK4: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- ocena 5 (bdb): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania własnych wniosków

- ocena 4 (db): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

- ocena 3 (dst): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem podstawowych poglądów innych autorów

- ocena 2 (ndst): Student nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

Zakres tematów:

1. Mity założycielskie Rzymu: Eneasz (Eneida Wergiliusza), Romulus i Remus, porwanie Sabinek, topografia Miasta: siedem wzgórz Rzymu.

2. Rzym królewski (ustrój, główne reformy i dokonania); wczesna republika

3. Etruskowie – kultura, język, główne ośrodki, podboje.

4. Główne etapy podboju Italii przez Rzym. Trzy wojny samnickie. Najazdy Galów. Wojny z Pyrrusem.

5. Wielka Grecja. Relacje italsko -greckie

6. Kartagina – powstanie i rozwój miasta-państwa.

7. Trzy wojny punickie (główne bitwy, Hannibal, Scypion Afrykański)

8 . Ekspansja rzymska na Wschodzie w II-I w. przed Chr. i powstanie nowych prowincji na Wschodzie

9. Ekspansja rzymska na Zachodzie w II-I w. przed Chr.

10. Etapy podboju Galii i Hiszpanii.

11. Republika rzymska – ustrój, rola senatu i zgromadzeń, rzymski cursus honorum. Cursus honorum Juliusza Cezara.

12. I triumwirat (jego geneza, rola Pompejusza, namiestnictwo Cezara w Galii)

13. Dyktatura Juliusza Cezara (49-44 przed Chr.)

14. Idy Marcowe 44 r. i skutki polityczne tego wydarzenia

15. Ideał republiki rzymskiej w tradycji europejskiej.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca ; metoda problemowa.

EK 1 - realizowany metodą podającą (wykład problemowy + krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

EK2- realizowany metodą podającą (wykład problemowy + krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

EK3- realizowany metodą problemową (burza mózgów, krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

EK 4- realizowany metodą problemową (burza mózgów, krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Józef Naumowicz 5/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)