Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego WH-FK-I-2-PrakNauL-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30097
Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abwcKcTN7ujcGXKgLRZMOPoanhpAd98YRH2729wv9cEM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=443eb4b7-79e3-41d6-8ac0-2c15d9b7bc27&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina nova".

Efekty uczenia się:

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat języka łacińskiego i zna stosowną terminologię gramatyczną.

Potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z zakresu gramatyki łacińskiej i słownictwa łacińskiego, umie posługiwać się narzędziami pomocniczymi takimi jak wyspecjalizowane słowniki łacińskie.

Potrafi wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekuna naukowego w samodzielnym opracowaniu przekładu z języka łacińskiego oraz analizy gramatycznej zdań łacińskich.

Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu łacińskich tekstów o umiarkowanym stopniu trudności.

Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej znajomości języka łacińskiego.

Przy przygotowywaniu przekładu i analizy gramatycznej student prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem zadania.

ECTS - 3

60 godzin kontaktowych;

25 godzin pracy indywidualnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr zakończy się kolokwium zaliczeniowym.

Na ocenę dostateczną student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład przynajmniej połowy tego tekstu

Na ocenę dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład całości tekstu.

Na ocenę bardzo dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować prawidłowy jego przekład.

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Uzupełnienie wiadomości o imiesłowach i konstrukcjach składniowych z imiesłowami;

2. Tworzenie i odmiana liczebników;

3. Budowa zdań złożonych: następstwo czasów;

4. Mowa zależna.

5. Zdania "ex mente aliena".

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 407
każdy czwartek, 15:00 - 16:30, e-learning, sala e-learning
Beata Spieralska-Kasprzyk 6/15 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)