Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie WH-FK-I-2-SemLic
Seminarium licencjackie (SEMLI) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGpAptXWcceTKweFbUq2pBggwDO1eeIVJI7Jyo6AO-ew1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7180782b-1bb2-443c-81ea-72108f5c68e5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGpAptXWcceTKweFbUq2pBggwDO1eeIVJI7Jyo6AO-ew1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7180782b-1bb2-443c-81ea-72108f5c68e5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu:
elyvywj
Literatura:

dostosowana do tematu prac dyplomantów

Efekty uczenia się:

Student:

zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna historię i

kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi

potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła

jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczna praca badawcza

Zakres tematów:

- podstawy warsztatu naukowego niezbędnego do przygotowania pracy licencjackiej (pisemna wypowiedź naukowa, formułowanie zagadnienia badawczego i konstruowanie argumentacji badawczej, prowadzenie kwerendy bibliograficznej, sporządzanie bibliografii i przypisów, redagowanie tekstu, zasady cytowania, plagiat)

- rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów naukowych (poprzez dyskusję oraz przygotowywanie referatu)

Metody dydaktyczne:

systematyczna praca nad treścią pracy dyplomowej, poprawianie jej i uzupełnianie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dominika Budzanowska-Weglenda 0/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.