Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium greckie WH-FK-I-3-TransGrec
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5nC9NX7i4hCc-JzXLtWif3-lLMhj2uQTJ_tg1YQZ9I81%40thread.tacv2/conversations?groupId=fd047217-1b0b-4eb0-a041-36a79649df27&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5nC9NX7i4hCc-JzXLtWif3-lLMhj2uQTJ_tg1YQZ9I81%40thread.tacv2/conversations?groupId=fd047217-1b0b-4eb0-a041-36a79649df27&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

TEKSTY ORYGINALNE:

Tragedie

Platon i inni filozofowie

Herodot i inni historiografowie

POMOCE NAUKOWE:

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski t. 1-4, Warszawa 1958-65.

O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, t.1-2, Warszawa 2000.

M. Golias, M. Auerbach, Gramatyka grecka, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

student:

zna podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z zakresu

literaturoznawstwa i historii literatury. Rozumie znaczenie

literatury dla rozwoju cywilizacji europejskiej

potrafi opracować wyniki własnych prac translatorskich w

formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i

systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego

potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie ze

standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji

jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy

podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i

praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i

funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczaniu zajęć i wystawianiu oceny bierze się pod uwagę

- regularną pracę nad przekładem tekstu

- zaliczenie 3 lektur greckich III roku studiów licencjackich

Zakres tematów:

Tłumaczenie oryginalnych tekstów greckich, omawianie zagadnień gramatyki greckiej oraz kultury i historii - występujących w tych tekstach.

Metody dydaktyczne:

tłumaczenie, analiza i interpretacja tekstów oryginalnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Dominika Budzanowska-Weglenda 5/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)