Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3c925d8a60e248ef8a46d971529ca876%40thread.tacv2/conversations?groupId=15857d26-9082-4116-ac64-b6d96ea0ff1b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zasadnicza to wyznaczony tekst źródłowy oraz materiały dydaktyczne przekazywane sukcesywnie na zajęciach.

1. Tekst Biblii (dowolne wydanie i tłumaczenie na język polski wraz z księgami deuterokanonicznymi ST).

2. Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008.

3. Kramarek G., Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Lublin 2004 (bibliografia XX w.).

4. Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

5. Bukowski K., Biblia a literatura polska, Pallottinum: Poznań 2003.

6. Jakiel E., Mosakowski J., Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm-Pozytywizm-Młoda Polska, Gdańsk 2013.

Nowaczyński P., Chrystus w literaturze polskiej, Lublin 2001.

7. Fiała E., Abraham w polskiej prozie biblijnej, Lublin 2012.

8. Jasińska-Wojtkowska M, Nowak M., red., Małe prozy biblijne, 2012.

9. J. S. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003.

10. Kiszkowiak K., Wątki Maryjne w apokryfach staropolskich, Gdańsk 2013.

Komornicka A., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

11. Pietkiewicz R., Biblia polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. 1 i t. 5, Poznań 2016.

12. Introdukcje: Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 2003; Rubinkiewicz R., red., Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996; Stachowiak L., red., Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990;

13. Kontekst biblijny: Lemaire A., Świat Biblii, Ossolineum: Wrocław 2001; Bricker C. i in., Jezus i Jego czasy, Warszawa 2007; H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa, Warszawa 1994; K. Amstrong, Biblia. Biografia, przekł. A. Dzierzgowska, Warszawa 2009.

14. Polszczyzna biblijna: Komornicka A., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994; Koziara S., Przyczyna W., red. Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, Tarnów 2009; Pikor. W. red., Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, Kielce 2005; oprac. zbior., Język Biblii a język współczesny, Kraków 2006; Meynet R., Język przypowieści biblijnych, Kraków 2005.

Zakres tematów:

I. Część 1

1) Definicja Biblii - wyjaśnienie pojęcia i ogólna charakterystyka dzieła (problem autorstwa i datacji, znaczenie kanonów Biblii)

2) Kanony biblijne jako finalny efekt procesu rozwoju literackiego i religijnego - historia ich tworzenia i ogólna charakterystyka najważniejszych kanonów.

3) Teksty kanoniczne a biblijna literatura apokryficzna.

4) Charakterystyka sposobów powstawania tesktów Biblii i krytycznych metod odtwarzania tego procesu poprzedzających proces powstania kanonów Biblii.

5) Oryginalne języki Biblii.

6) Autografy i apografy biblijne; najważniejsze zachowane zwoje i kodeksy w językach oryginalnych i ich znaczenie dla krytyki tekstu.

7) Sposoby edycji Biblii - od starożytności po czasy współczesne.

8) Przekłady biblijne - problemy, wyzwania, historia. Różnica pomiędzy przekładami oficjalnymi a literackimi. Charakterystyka najważniejszych polskich przekładów.

9) Cechy spójności Biblii - narracyjna oś historii zbawienia - charakterystyka kluczowych wydarzeń.

10) Nurty i tradycje literackie w Biblii - ogólna charakterystyka.

11) Charakterystyka rodzajów i gatunków literackich w Biblii.

12) Główne nurty hermeneutyki biblijnej.

13) Biblia a literatura - charakterystyka możliwych relacji międzytekstualnych z uwzględnieniem najważniejszych teorii intertekstualności.

Część II. Biblia w literaturze

Analiza wybranych przykładów recepcji Biblii w literaturze (tematy do prezentacji i dyskusji podawane na zajęciach).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 410A
Dorota Muszytowska 13/13 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 410A
Dorota Muszytowska 11/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)