Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arcydzieła literatury światowej WH-FP-I-2-C-ArcLit
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac278dabfd84c48a58111294cc8659c7f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a8aabda2-ce8a-4071-adbc-e60e248b479b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: .
Literatura:

I.

Walter Cahn, Arcydzieła. Studia z historii pojęcia, przeł. Piotr Paszkiewicz, Warszawa 1988

Stanisław Jaworski, Co to jest arcydzieło literackie, w: Arcydzieła literatury polskiej, red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda, t. 1. Rzeszów 1987

Paulina Małochleb, Komu arcydzieło?, "Polonistyka" 2015, nr 8

Andrzej Stoff, Arcydzieła w systemie wartości i koniunktur kultury, w:Sztuka wobec prawdy Nałęczowskie Dni Filozoficzne 1993-1994-1995, red. G. Sowiński, Nałęczów 1995 (docer.pl)

II.

Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryan, Warszawa 1979

Grzegorz Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.

Zygmunt Kubiak, Brewiarz Europejczyka, wstęp Bohdan Pociej, Warszawa 1996;

Nowy Brewiarz Europejczyka, wstęp Bohdan Pociej, Warszawa 2001

III.

Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej: materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Białystok 23-26 października 1997 r., t. 2, red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski, Białystok 2001

Opowieść gminna o doktorze Johannie Fauście, wielce znakomitym czarnoksiężniku i magu, przeł. i posł. opatrzył Andrzej Nowak, Kraków 1999

Włodzimierz Szturc, "Faust" Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków 1995

Zakres tematów:

1. W poszukiwaniu istoty arcydzieła. Blask arcydzieła, energia arcydzieła. Z dziejów pojęcia "arcydzieło". Tajemnice arcydzielności. Historia literatury jako historia arcydzieł. Arcydzieło i kanon. "Kanon na koniec wieku". Literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature...

Walter Cahn, Arcydzieła. Studia z historii pojęcia, przeł. Piotr Paszkiewicz, Warszawa 1988

Stanisław Jaworski, Co to jest arcydzieło literackie, w: Arcydzieła literatury polskiej, red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda, t. 1. Rzeszów 1987

Andrzej Stoff, Arcydzieła w systemie wartości i koniunktur kultury, w:Sztuka wobec prawdy Nałęczowskie Dni Filozoficzne 1993-1994-1995, red. G. Sowiński, Nałęczów 1995 (docer.pl)

2. Goethezeit. Strony Johanna Wolfganga Goethego. Przypomnienia biograficzne

Johann Wolfgang Goethe – u progu romantyzmu: https://polskieradio24.pl/39/156/Artykul/1210075,Johann-Wolfgang-Goethe-%E2%80%93-u-progu-romantyzmu

T.S. Eliot, Goethe jako mędrzec, przeł. Andrzej Serafin, "Kronos" 2018, nr 1 (44); Academika

Zygmunt Łempicki, Goethe a prądy duchowe wieku XIX, "Neofilolog" 1933, nr 3: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=9&uid=67864404

Tadeusz Zatorski, Goethe mniej znany. Przekłady i szkice, Gdańsk 2008

3. W stronę "Cierpień młodego Wertera" (Die Leiden des jungen Werthers, 1774)

Cierpienia młodego Wertera, przeł. Leopold Staff, oprac. Olga Dobijanka-Witczakowa, wyd. 4 uzup., Wrocław 2000, BN II-22 (Wstęp - Młody Goethe, Forma powieści i fabuła, Werter i werteryzm)

Manifesty literackie "burzy i naporu", wybór, wstęp i oprac. Gerard Koziełek, przeł. Halina Białek, Roman Polsakiewicz, Jolanta Szafarz, Wrocław 1988

4. W stronę Fausta

Historia o doktorze Faustusie (1587), przeł. i oprac. Wojciech Kunicki, Wrocław 2002

Piotr Oczko, Życie i śmierć doktora Fausta, złego czarnoksiężnika, w literaturze angielskiej od wieku XVI po romantyzm, Kraków 2010

5. W stronę "Fausta"

Johann Wolfgang Goethe, Faust, przeł. Jacek St. Buras, "Literatura na Świecie" 1996, nr 5-6 (298-299), s. 3-138.

Johann Wolfgang Goethe, Faust (tragedii część druga),przeł. Jacek St. Buras, "Literatura na Świecie" 2016, nr 7-8 (540-541), s. 5-93.

Jacek St. Buras, Małgorzata Dziewulska, Jakub Ekier, O nowym przekładzie Fausta (rozmowa), "Literatura na Świecie" 1998, nr 11-12 (328-329), s. 350-371

Marshall Berman, "Faust" Goethego. Tragedia rozwoju, w: tenże, "Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu". Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. Marcin Szuster, wstęp Agata Bielik-Robson, Kraków 2006

Maria Janion, Faust. Tragedia antropologiczna, "Dialog" 1989, nr 9

Włodzimierz Szturc, Faust Goethego: ku antropologii romantycznej, Kraków 1995

Harold Bloom: Fausta część druga. Poemat kontrkanoniczny, przeł. Adam Lipszyc, "Literatura na Świecie" 2016, nr 7-8 (540-541), s. 98-130.

Cyprian Norwid, ilustracje do "Fausta"

6. W kręgu faustycznych problemów powieści europejskiej: Michaił Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata"

Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata (ros. Ма́стер и Маргари́та), przeł. Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski, wstęp Andrzej Drawicz, opracowanie tekstu i przypisy Grzegorz Przebinda, Wrocław 1990, BN II-229

Boris Sokołow, Michaił Bułhakow. Leksykon życia i twórczości, przeł. Iwona Krycka, Jolanta Skrunda, Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 2003

Andrzej Drawicz, Mistrz i diabeł. O Michale Bułhakowie, Kraków 1987.

Paweł Fast, Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. Pisarz – epoka – powieść, Katowice 1991.

7. W kręgu faustycznych problemów powieści europejskiej: Thomas Mann, "Doktor Faustus"

Thomas Mann, O Fauście Goethego,przeł. Małgorzata Łukasiewicz, "Literatura na Świecie" 1996, nr 5-6 (298-299), s. 139-175

Thomas Mann, Doktor Faustus. Żywot niemieckiego kompozytora Adriana Leverkühna, opowiedziany przez (jego) przyjaciela (niem. Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde), przeł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, oprac. Hubert Orłowski, Izabela Sellmer, Wrocław 2018, BN II-262 (https://wydawnictwo.ossolineum.pl/products/68)

Thomas Mann, Jak powstał Doktor Faustus: powieść o powieści, przeł. Maria Kurecka, wyd. 2, Warszawa 1962

Stefan Melkowski, Dwudziestowieczna powieść europejska w kręgu faustycznych problemów: Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata", Tomasz Mann "Doktor Faustus", Jarosław Iwaszkiewicz "Sława i chwała", w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej: materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Białystok 23-26 października 1997 r. T. 2, red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski, Białystok 2001

Tomasz Mann w oczach krytyki światowej, wybór A. Rogalski, Warszawa 1975.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 405
Małgorzata Burta 15/17 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 405
Małgorzata Burta 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)