Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka historyczna języka polskiego (morfologia) WH-FP-I-2-GHJPMorf-W
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Długosz-Kurczabowa K., Dubisz St. Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 2001, Wyd. UW.

2. Karaś H., Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Materiały do ćwiczeń, Warszawa 1994.

3. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2002.

4. Lehr-Spławiński T., Klemensiewicz Z., Urbańczyk S., 1955, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

5. Moszyński L. Wstęp do filologii słowiańskiej, wyd. II zmienione, Warszawa 2006, PWN.

6. Stieber Z. Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa 1966, PWN.

7. Stieber Z., 2005, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, PWN, Warszawa.

8. Strutyński J., Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, Wydanie 8, Kraków 2000.

9. Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999.

10. Teksty staropolskie, analizy i interpretacje pod red. Wandy Decyk-Zięby i Stanisława Dubisza, Warszawa 2003, Wyd. UW.

11. Kuraszkiewicz W.,Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego, Warszawa 1970.

12. W. Wydra, W.R. Rzepka, 2004, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław.

Zakres tematów:

Plan zajęć

I.Wspólnota praindoeuropejska. Najdawniejsze procesy (satemizacja i kentumizacja). Wspólnota bałto-słowiańska i dowody jej istnienia (system intonacyjny, deklinacje przymiotnika, koniugacja oparta na dwóch tematach). Zjawisko apofonii.

II.Prasłowiańska wspólnota językowa. Nazwa Słowianie. Słowiańska rodzina językowa. Teorie o lokalizacji praojczyzny Słowian.

III. Pie. system samogłoskowy i jego zmiany. Prawo sylaby otwartej.

IV. Sonanty.

V. Metateza. Kontynuanty w polszczyźnie.

VI. Przegłos.

VII. Konsonantyzm. Historia spółgłoski f. Zmiany spółgłoskowe i zmiany grup spółgłoskowych : redukcja, asymilacja, dysymilacja.

VIII. Morfologia. Kategorie rodzaju, przypadka i liczby. Deklinacje prasłowiańskie.

IX. Deklinacje staropolskie. Tendencje do komplikacji i uproszczenia od miany. Deklinacja męska.

X. Deklinacja żeńska i deklinacja nijaka.

XI. Zaimek i przymiotnik.

XII. Liczebnik.

XIII. Słowotwórstwo.

XIV. Fleksja werbalna. Koniugacje prasłowiańskie i staropolskie.

XV. Kontynuacja i rozwój oraz zmiany historycznych form czasownikowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Anna Dąbrowska-Kamińska 33/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)