Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KN - Uczeń z doświadczeniem emigracji w polskiej szkole WH-FP-KN-II-2-UczEm
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.„Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”, Warszawa 2003.

2.„Metodyka literatury t.1 i 2”, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001 [t.1], 2002 [t.2].

3.„Panorama glottodydkatyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki”,

red. K. Zioło-Pużuk, Warszawa 2021.

4.„Polonistyczna dydaktyka ogólna”, red. J. Fiszbak, Łódź 2019.

5.„Programy nauczania języka polskiego jako obcego. poziomy A1-C2”, praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011.

6.„Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego”, red. K.Zioło-Pużuk, Warszawa 2020.

7.„Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki”, red. D. Sikora-Banasik, Warszawa 2009.

8.„Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego”, praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

9.B. Jędryka, Poradnik metodyczny nauczania języka polskiego jako drugiego / obcego dla polonijnych nauczycieli wychowania przedszkolnego Warszawa 2015.

10.B. Niemierko, „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki”, Warszawa 2012.

11.G. Petty, „Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców”¸ Sopot 2018.

12.H. Komorowska, „Metodyka nauczania języków obcych”, 2011.

13.I. Janowska, „Planowanie lekcji języka obcego, podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych”, Kraków 2010.

14.I. Janowska, „Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego”, Kraków 2011.

15.P. E.Gębal, W.T. Miodunka, „Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego”, Warszawa 2020.

16.Wybrane artykuły z czasopisma „Języki Obce w Szkole”.

17.Wybrane artykuły z czasopisma „Polonistyka – czasopismo dla nauczycieli”.

18.Wybrane podręczniki i serie wydawnicze przeznaczone do uczenia języka polskiego jako obcego.

Zakres tematów:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami z glottodydaktyki polonistycznej, które mogą być przydatne podczas pracy z uczniem dwu- lub wielojęzycznym.

Treści merytoryczne:

1.Zajęcia organizacyjne. (Samo)ocena kompetencji nauczycielskich w zakresie pracy z uczniem dwu- i wielojęzycznym. Podstawowe pojęcia z zakresu glottodydaktyki polonistycznej.

2.Podstawa programowa z języka polskiego a nauczanie podsystemów języka polskiego jako obcego.

3.Podręczniki i pomoce dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego.

4.Adaptacja lekcji języka polskiego do potrzeb uczniów (szkoła podstawowa).

5.Adaptacja lekcji języka polskiego do potrzeb uczniów (szkoła średnia).

6.Komunikacja z dzieckiem i rodzicem w trakcie procesu nauczania języka polskiego jako obcego.

7.Wystąpienia studentów i podsumowanie zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 409
co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 409
Marcin Miłko 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.