Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poprawność językowa w praktyce WH-FP-M-I-2-PopJez
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Justyna Dziagacz, Profesjolekt dziennikarski, [tekst dostępny na stronie: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak2/subor/33.pdf].

A. Kaczmarek, 2014, Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 28, s.49-58).

A. Markowski, R. Pawelec, 2001, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa).

A. Naruszewicz-Duchlińska, 2016, „W naszym timie…” – kilka uwag o socjolekcie korporacyjnym, „LingVaria” nr 2, s.97-106.

E. Sękowska, 2012, Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje), „Eslavística Complutense” nr 12, s. 97-103).

M. Szczepaniak, 2020, Język internetu a język pisany, mówiony, zapisany [w:] Język a media. Perspektywy i zagrożenia języka we współczesnych mediach).

E. Tabakowska, 2009, Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków, w: Język, co staje okoniem), s. 116-128.

M. Zabawa, 2018, Pokój, bestseller, galeria, klinika – nowe neosemantyzmy w polszczyźnie, „Poradnik językowy”, nr 2, s. 104-115).

Zakres tematów:

1. Profesjolekt dziennikarski - uwagi poprawnościowe

3. Wymowa w mediach - najczęstsze błędy fonetyczne

3. Zapożyczenia w tekstach dziennikarskich: słownictwo związane z modą

4. Zapożyczenia w socjolekcie korporacyjnym

5.. Wyrazy obce, trudne i mylone w tekstach dziennikarskich

6.. Teksty medialne tłumaczone - najczęstsze potknięcia

7. Najnowsze neosemantyzmy w tekstach dziennikarskich

8. Neologizmy słowotwórcze w mediach masowych - między kreatywnością językową a poprawnością

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 327
Małgorzata Ciunović 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)