Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy poprawności językowej WH-FP-M-I-2-ProbPop
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.

Bańko M. (red.), Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Warszawa 2005.

Bańko M. (red.), Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2005.

Bańko M., Słownik dobrego stylu czyli wyrazy które się lubią, Warszawa 2006.

Bańko M., Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2002.

Grzenia J., Słownik nazw geograficznych z wymową i odmianą, Warszawa 2008.

Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, PWN, Warszawa 2008.

Kita M., Polański E., Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

Kultura języka polskiego: tom I – A. Markowski, Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005; tom II – H. Jadacka, Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005; tom III – T. Karpowicz, Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 2004.

Müldner-Nieckowski P., Lekarski Poradnik Językowy, (http://lpj.pl).

Müldner-Nieckowski P., Portal Frazeologia.pl (http://frazeologia.pl).

Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003, 2004, 2005.

Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik skrótów i skrótowców, Europa, Wrocław 2007.

Podracki J., Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 2004.

Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny, PWN, Warszawa 2010.

Polański E., Zasady pisowni i interpunkcji, PWN, Warszawa 2008.K. Kłosińska, Formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004;

Ł. Mackiewicz, 497 błędów. Jak nie zabłądzić w zawiłościach polszczyzny, Elbląg 2019;

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2011.

Najnowsze słowniki: poprawnej polszczyzny, języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, interpunkcyjny.

Zakres tematów:

Problemy poprawnościowe w zakresie ortografii, fleksji oraz składni.

Poprawność frazeologiczna.

Interpunkcja - funkcje i użycie znaków interpunkcyjnych.

Poprawnościowe problemy powierzchni tekstu, składniowe, leksykalne i semantyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Magdalena Partyka 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)