Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego WH-FP-SP-II-1-GraFun
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach i jakości przygotowywania się do nich, ocena wypowiedzi ustnych, ocena ciągła, ocena wrtości merytorycznej i jakości językowej pracy zaliczeniowej (polegającej na zebraniu i opisie zasobu elementów języka służących wyrażaniu wybranej funkcji albo opisie formalnogramaycznym wybranego wyrażenia językowego).

Zakres tematów:

1. Ogólny funkcjonalny opis struktury języka polskiego.

2. Funkcjonalny opis deklinacji polskiej:

- funkcja deklinacji w polszczyźnie,

- funkcjonalna wartość rodzaju, liczby i przypadka,

- funkcje poszczegółnych przypadków (w kolejności: mianownik, biernik, dopełniacz, narzędnik, miejscownik, celownik, wołacz).

3. Funkcjonalny opis koniugacji polskiej:

- typy koniugacji,

- budowa i funkcje czasu przeszłego,

- budowa i funkacje czasów przyszłych;

- wyznaczniki i funkcje aspektu,

- struktura i funkcje trybu rozkazującego i przypuszczającego,

- funkcje imiesłowów i struktura strony biernej.

4. Stoponiowanie przymiotników i przysłówków oraz słowotwórstwo - wybrane zagadnienia w ujęciu funkcjonalnym.

5. Wybrane zagadnienia składniowe.

6. Tworzenie i funkcje pytań.

7. Struktura i znaczenie negacji.

8. Opis wybranych wyrażeń funkcyjnych (m.in. "się").

Metody dydaktyczne:

Analiza struktur językowych - grupowa i samodzielna.

Dyskusja i wnioskowanie na podstawie przesłanek językowych i analogii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 210
Agnieszka Karolczuk 6/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)