Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i interpretacja tekstów kultury cz. I WH-KU-I-1-AnaTeKu-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej
Literatura:

W. Gombrowicz, Tancerz Mecenasa Kraykowskiego [w:] Idem, Bakakaj, Kraków 1993

Witold Gombrowicz – nasz współczesny, red. J. Jastrzębski, Kraków 2010, fragmenty

Obraz J. Vermeera Widok Delft

A. Czerniawski, Widok Delft, Kraków 1973

W. Ligęza, „Widok Delft”: literatura i trwanie, „Dekada Literacka” 1997, nr 6/7 (130/131)

I. Mitoraj, Mitoraj: Kraków, Paryż, Rzym, Kraków 2006

A. Datko, Dlaczego nie rozumiem sztuki, która nie jest sztuką? Niezrozumienie i kwestionowanie wartości artystycznej współczesnych dzieł, „Obieg”, kwiecień 2010.

Pustelnicy, reż. K. Czubak, Warszawa 2010

J. Dehnel, Fotoplastikon, Warszawa

W. Shakespeare, Poskromienie złośnicy, tłum. S. Barańczak, Kraków.

Poskromienie złośnicy – spektakl w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego.

G. Niziołek, Warlikowski - extra ecclesiam, Kraków 2008, s. 7-41.

H.-T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, Kraków 2009, s. 16-20; 26-28; 31-32.

M. Sugiera, W pułapce roli społecznej: "W poskromieniu złośnicy" [w:] Dyskurs, postać i płeć w dramacie, red. W. Baluch, Kraków 2009.

A. Adamiecka-Sitek, W poszukiwaniu straconego ciała: inscenizacja w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego [w:]Teatr i tekst: inscenizacja w teatrze postmodernistycznym, Kraków 2005.

A. Królica, Jak mogliśmy zapamiętać Pinę Bausch?, "Didaskalia" nr 92/93 2009.

A. Rembowska, Teatr tańca Piny Bausch, Warszawa 2009, fragmenty.

D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2003

Film Wojna polsko-ruska w reżyserii Xawerego Żuławskiego, 2009

Z. Mitosek, Opracowanie do rzeczywistości [w:] Idem, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student/studentka:

- zna podstawowe założenia teorii kultury

artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego,

specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz

metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł

artystycznych oparte na wybranych tradycjach,

teoriach i szkołach badawczych.

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej

analizy oraz interpretacji różnych wytworów i

tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz

miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

- potrafi planować i organizować indywidualną pracę

badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst

społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo,

przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i

sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie.

Zakres tematów:

1. Analiza wewnętrznych zależności tekstu prozatorskiego

2. Analiza i interpretacja relacji intermedialnych - słowo - obraz

3. Refleksje na temat uwarunkowań odbioru sztuki współczesnej

4. Analiza wybranych filmów dokumentalnych skoncentrowana na możliwości uchwycenia subiektywnej perspektywy twórcy

5. Analiza i interpretacja teatralnej adaptacji tekstu literackiego

6. Tekst artystyczny jako tekst kultury - analiza uwikłania przekazu w kontekst społeczny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 409
Dorota Dąbrowska 16/16 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 409
Dorota Dąbrowska 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)