Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Platon, Obrona Sokratesa

Platon, Państwo, ks. I-II, VII i X

Arystoteles, Metafizyka, ks. XII.

Epikur, List do Menojkeusa

Lukrecjusz, O naturze rzeczy, ks. V

Augustyn, Wyznania, ks. X-XIII.

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, cz. I-IV.

Kant, Co to jest Oświnienie?

Hegel „Wstęp” do „Wykładów z filozofii dziejów”, (tłum. J. Grabowski A. Landman, Warszawa 1958, s. 3-119).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1/ Filozofia starożytna

G. Colli, Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa-Kraków 1991.

J.P. Vernant, Źródła myśli greckiej, tłum. J. Szacki, Warszawa 1969.

Kirk, Raven, Schofield, Filozofia przedsokratejska, J. Lang, Warszawa 1999.

P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, tłum. P. Domański, Warszawa 2000.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E. I.Zieliński, Lublin 1993 – 2002.

2/ Filozofia i chrześcijaństwo

H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997..

A.H. Amstrong, R.A.Marcus, Wiara chrześcijańska a filozofia grecka, H. Bednarek, Warszawa 1994.

3/ Filozofia średniowieczna

E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1987.

Ph. Bohner, E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej, tłum. S. Stomma, Warszawa 1962.

F. van Steenberghen, Filozofia XIII wieku, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2005.

4/ Filozofia nowożytna i współczesna

R.H. Popkin (red.) Historia filozofii zachodniej, Poznań 2003.

K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, tłum. S. Gromadzki, Warszawa 2001.

O. Höffe, Mała historia filozofii, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę na temat wybranych klasycznych dzieł z zakresu zachodniej myśli filozoficznej: starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Student ma umiejętność posługiwania się podstawową terminologią filozoficzną.

Student umie rozpoznać podstawowe stanowiska w dziedzinie ontologii i epistemologii.

Zakres tematów:

1/ Sokrates: intelektualizm etyczny

2/ Platona: teoria idei, koncepcja najlepszego ustroju, krytyka demokracji.

3/ Arystoteles: koncepcja substancji i Pierwszego Poruszyciela.

4. Epikur: filozofia jako terapia duszy; szczęście jako przyjemność.

5/ Stoicyzm: filozofia hellenistyczna, panteizm

6/ Neoplatonizm: synteza filozofii starożytnej, schemat emancyjny.

7/ Św. Augustyn: chrześcijańska modyfikacja neoplatonizmu, koncepcja czasu,

8/ Dualizm państwa ziemskiego i państwa Bożego.

9/ Pico della Mirandola: filozofia odrodzeniowa, .

10/ Kartezjusz – nowy początek w filozofii, wątpienie metodyczne, cogito, ontologiczny dowód na istnienie Boga.

11/ Kant: koncepcja oświecenia, autonomia podmiotu.

12/ Hegel: filozof dziejów, wolność jako sens dziejów.

Metody dydaktyczne:

Na ćwiczeniach dominuje metoda analizy tekstów powiązana z dyskusją

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie na podstawie

sprawdzianu weryfikującego znajomość przeczytanych i omawianych na zajęciach lektur.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 214
Robert Pawlik 16/16 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 214
Robert Pawlik 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)