Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury od średniowiecza do oświecenia WH-KU-I-1-HistKult-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej oraz literatura wskazana w sylabusie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

-obecność na ćwiczeniach (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze)

-zaliczenie kolokwiów cząstkowych

Zakres tematów:

Średniowiecze – wprowadzenie

Średniowieczna kultura piśmienna i oralna

Oratorstwo okolicznościowe religijne

Staropolska kultura pogrzebu

Oratorstwo okolicznościowe świeckie

Renesansowa Sarmacja – wprowadzenie

Dramat, teatr, widowisko

Staropolskie podróże

Literatura i moda

Inkunabuły, stare druki i książka nowożytna

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Metoda poszukująca.

Metoda eksponująca.

Praca z podręcznikiem i artykułami fachowymi, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 405
Łukasz Cybulski 18/16 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 405
Łukasz Cybulski 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)