Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur WH-KU-I-2-WprMiedz
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Czajka, Encyklika Fratelli tutti - słowa życia, w druku.

Oksana Zabużko, Planeta Piolun, Warszawa 2022.

B.Cywiński, Dzieje narodów Europy Wschodniej, Kraków 2013.

Efekty uczenia się:

student posiaida i potrafi nieustannie poszerzać wiedzę na temat kultury własnej i kultur tzw. obcych

posiada umiejętność identyfikowania i rozumienia problemów komunikacji kulturowej

posiada kompetencje podejmowania i rozwiązywania problemów powstających w ramach własnej kultury i w relacjach z innymi kulturami, w skalach lokalnej i śwaitowej

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja wybranego tematu 25%

czynny i twórczy udział w zajęciach 25%

udział w panelu końcowym 25%

kolokwium uzupełniające,

lista pytań odpowiadająca zakresowi tematów 25%

Zakres tematów:

1. definicje tożsamości (jednostkowych i wspólnotowych)

2. kultura narodowa, definicje

3. kanon kultury i jego składniki, poliwalencja kulturowa

4. podejście do kultur tzw. obcych

5. co to jest orientalizm (Said)

6. przykład analizy kultury "obcej"

7. kultura Ukrainy

8. dialog międzykulturowy jako "życiowa konieczność"

9. encyklika - spotkana kultur jako sedno przysłania papieskiego

10. rasizm i jego przezwyciężanie

11.komunikacja estetyczna między kulturami

12. jak zapewnić pokój na świecie

Metody dydaktyczne:

analiza i interpretacji tekstów kultury, dyskusja, prezentacja wiedzy gromadzonej przez studentów w ramach studiów oraz włanych poszukiwań,

przygotowanie własnych propozycji konceptualnych, umiejętność prowadzenia dialogu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 407
Anna Czajka-Cunico 12/12 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 407
Anna Czajka-Cunico 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)