Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozoficzne koncepcje kultury cz. II WH-KU-II-2-FiloKonKu
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Lektury podstawowe:

S. Freud, Totem i tabu, tłum. M. Poręba, R. Reszke [w:] Pisma społeczne, Warszawa 1998, s. 241-375.

R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, Warszawa 2002.

K. Marks, Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica, [w:] Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1.

Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Gdańsk 1998.

W. Benjamin, Paryż, stolica XIX wieku, tłum I. Kania, [w:] W. Benjamin, Pasaże, Kraków 2006, s. 33-61.

M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwa archaicznych, przeł. K. Pomian, [w:] tenże, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s. 211-415

E. Cassirer, Forma a technika, tłum. I. i S. Sellmer, [w:] E. Schulz (red.), Kultura techniki, Poznań 2001, s. 246-284.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: sprawdzian pisemny

Na ocenę dostateczną student zna najważniejsze XX-wieczne filozoficzne ujęcia kultury.

Na ocenę dobrą student zna najważniejsze XX-wieczne filozoficzne ujęcia kultury i potrafi powiązać określone tezy filozoficzne z szerszym kontekstem społeczno-historycznym.

Na ocenę bardzo dobrą student: zna najważniejsze XX-wieczne filozoficzne ujęcia kultury; potrafi powiązać określone tezy filozoficzne z szerszym kontekstem społeczno-historycznym;. potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy współczesnych zjawisk kultury.

Zakres tematów:

Materialny aspekt kultury: świat rzeczy.

Fetyszyzm towarowy: religijny kult rzeczy.

Nowoczesność jako proces reifikacji i utowarowienia.

Świątynie towarów: domy towarowe, pasaże, wystawy światowe.

Przejawy nowoczesności: miejski tłum, ludzka masa, moda, bulwary, kolej żelazna, wynalazek dagerotypu, latarnia magiczna, panoramy.

Społeczeństwo jako system krążenia towarów.

Społeczeństwo jako system krążenia darów.

Metody dydaktyczne:

Praca na zajęciach ma charakter wykładu konwersatoryjnego (wykładu połączonego z aktywnością samych słuchaczy). Niekiedy będziemy korzystać z metody referatów oraz z analizy tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 408
Robert Pawlik 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)