Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielkie pisma ludzkości WH-KU-II-2-PismaLudz
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aQqDYUN6VlgwCHsogicp1k3SUYQw_nIWJs4GxiQek6-M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9831837b-9d02-48a8-82d7-745718002f14&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aQqDYUN6VlgwCHsogicp1k3SUYQw_nIWJs4GxiQek6-M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9831837b-9d02-48a8-82d7-745718002f14&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Tytuły dzieł do lektury podane w "Opisie przedmiotu"

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii w kontekście przemian obyczajów

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii w kontekście wielkioch tekstów ludzkości. Potrafi je identyfikować. (KU1-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (KU1-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci wybierają tekst, który ich zdaniem zasługuje na miano wielkiego, spoza zaproponowanego przeze mnie kanonu i przygotowują na jego temat godzinną wypowiedź, którą wygłaszają na egzaminie ustnym. Ważne jest uzasadnienie, dlaczego polecają właśnie ten konkretny tekst, czyli odpowiedź na pytanie jakie jest jego miejsce w kulturze.

Zakres tematów:

POECI WYGNANI

Ezechiel i obrazy zmartwychwstania (hebrajski)

Platon i wygnanie poetów (greka)

"Żale" Owidiusza. Poeta na wygnaniu (łacina)

Dantego "Boska komedia". Wędrówka po zaświatach, z tym, że zdążymy tylko wejśc do piekła (włoski)

PRZYPISY DO DANTEGO

Goethego zakład z Faustem

Tomasza Manna "Dokror Faustus"

Bułhakow. Kim był mistrz, a kim Małgorzata?

REWOLUCJE UCZONYCH. PRÓBA ROZUMIENIA W DOBIE ANTROPOCENU

"O obrotach" albo język matematyki. Kopernik i Ziemia jako fragment wszechświata

"O pochodzeniu gatunków" albo język przyrodoznastwa Darwin i jego próba definicji człowieka

"Z psychopatologii życia codziennego". Freud i jego świadomość podświadomości

POECI WYGNANI C.D.

"Wspomnienia" Nadjeżdy Mandelsztam, Osip Mandelsztam i wygnanie z wiersza, "Sherry Brandy" Warłama Szałamowa (rosyjski)

"Fuga śmierci" (niemiecki Celana, niemiecki Heideggera)

NASZ WIEK DWUDZIESTY

"Jądro ciemności". Podglądanie piekła

"Komu bije dzwon". Faszyzm w akcji

"Pasażerka" Zofii Posmysz. W piekle, część pierwsza

"Patrzyłam na usta" anonimowej autorki dziennik z getta warszawskiego. W piekle, część druga

JAKI BĘDZIE WIEK XXI I CZY BĘDĄ NASTĘPNE

Próba lektury Stanisława Lema

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z możliwością zadawania pytań i wygłaszania komentarzy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Piotr Weiser 18/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)