Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna WH-MU-I-1-TradAnt
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Przede wszystkim:

Antropologia antyku greckiego , red. L. Trzcionkowski

Mare nostrum - oprac. P. Wietrzykowski

Prace wybitnych filologów klasycznych dostarczane przez wykładowcę

Wykaz literatury ogólnej:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

A. Krokiewicz, Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 1959,

W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001,

M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, PWN Warszawa 2007.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997.

+ Materiały własne

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Lengauer i L. Trzcionkowski, Warszawa 2011

+ materiały opracowane przez wykładowcę i dostarczane uczestnikom kursu w formie elektronicznej

B. Literatura uzupełniająca:

H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2006.

D. R. Kelly, Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi, Warszawa 2010

Zakres tematów:

Znaczenie języka greckiego i łacińskiego dla kultury Europy. Antyczne podstawy kultury europejskiej: definicje kultury. Słowne pamiątki antyku. Filozofia grecka jako podstawa myśli europejskiej. Etyki starożytnej Grecji i ich recepcja (m.in. zasada "prepon”). Systemy religijne cywilizacji śródziemnomorskiej. Idea Paideii – systemy wychowawcze w dziejach Europy. Kobieta w kulturze antyku „Trójjedyna Choreia”, czyli współistnienie sztuk. Retoryka (sztuka świadomej i perswazyjnej wypowiedzi) i jej znaczenie dla historii Europy. Podstawowe wyznaczniki epiki, liryki i dramtu w starożytności oraz ich późniejsza recepcja w Europie (m. in. zmiany refleksji kulturoznawczej i historycznej). Antyk w renesansie – kierunki recepcji. Antropologia społeczeństw antycznych: narodziny, miłość, śmierć. Resume wiedzy o starożytnych śródziemnomorskich korzeniach kultury europejskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Beata Gaj 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)