Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia techniki z elementami metodologii WH-MU-I-2-HisTech-L
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca

Student kończąc ćwiczenia:

Muz1_W04

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach;

- na ocenę 3 (dst.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju tylko historycznego i naukowo-przyrodniczego, ale już nie technicznego i metodologii stosowanej w tych naukach;

- na ocenę 4 (db.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego, ale nie metodologii stosowanej w tych naukach;

- na ocenę 5 (bdb.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach.

Student kończąc ćwiczenia:

Muz1_W05

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma podstawowej wiedzy w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 3 (dst.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym sztuki i filozofii, na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 4 (db.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym z sztuki, filozofii, antropologii, na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 5 (bdb.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

Student kończąc ćwiczenia:

Muz1_U03

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie, kulturoznawstwa i nauk technicznych reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum;

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie tylko kulturoznawstwa, reprezentowaną w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.;

- na ocenę 4 (db.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną tylko w zakresie nauk technicznych, reprezentowaną w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie, kulturoznawstwa i nauk technicznych, reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

Student kończąc ćwiczenia:

Muz1_U07

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności;

- na ocenę 3 (dst.): posiada umiejętność prezentowania tylko własnych poglądów, ale nie opinii innych na temat istniejących muzeów i ich działalności;

- na ocenę 4 (db.): posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów, ale nie ich działalności;

- na ocenę 5 (bdb.): posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna).

Student kończąc ćwiczenia:

Muz1_K01

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i nie rozumie konieczność ciągłego samokształcenia oraz konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 3 (dst.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej, ale nie rozumie konieczności ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 4 (db.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia, ale bez konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 5 (bdb.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Ocena podsumowująca na podstawie:

• obecności,

• aktywność i przygotowanie do zajęć,

• pisemnego testu końcowego na ocenę (odpowiedzi na pytania).

Zakres tematów:

1. Technika cyfrowa. Wprowadzenie

2. Sygnał analogowy i cyfrowy

3. Hardware (karta graficzna)

4. Hardware cdn. (matryca graficzna wyświetlacza)

5. Software i piksel

6. Software i piksel cdn.

7. Technika – narzędzie i medium

8. Proces digitalizacji zbiorów analogowych

9. Technika cyfrowa w fotografii i animacji

10. Hipertekst. HTML

11. Podsumowanie. Powtórzenie

12. Test

13. GUI stron WWW mobilnych i responsywnych

14. GUI aplikacji internetowych

15. Zakończenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Agnieszka Smaga 6/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)