Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia bezkręgowców WB-BI-ZOO-03lab
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jura C. 2007. Bezkręgowce. Warszawa PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Grabda E. 1972. Zoologia. Warszawa PWN.

2. Moraczewski J., Riedl W., Sołtyńska M., Umiński T. 1984. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. Warszawa PWN.

3. Rajski A. 1998. Zoologia. Warszawa PWN.

4. Stańczykowska A. 1986. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Warszawa WSiP.

5. Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Rybak J. 2000 Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne. Warszawa PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia BI1_U01 stosuje narzędzia badawcze zoologii:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie dobrać odpowiednich narzędzi eksperymentalnych do wykonywanych zadań badawczych;

- na ocenę 3 (dst.): umie dobrać kilka narzędzi eksperymentalnych do wykonywanych zadań badawczych;

- na ocenę 4 (db.): umie dobrać większość narzędzi eksperymentalnych do wykonywanych zadań badawczych;

- na ocenę 5 (bdb.): umie poprawnie dobrać i zastosować narzędzia eksperymentalne do wykonywanych zadań badawczych;

Efekt kształcenia BI1_U02 umie korzystać z fachowej literatury zoologicznej:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie korzystać z literatury zoologicznej w języku polskim;

- na ocenę 3 (dst.): umie częściowo korzystać z literatury zoologicznej w języku polskim;

- na ocenę 4 (db.): umie korzystać z literatury zoologicznej w języku polskim;

- na ocenę 5 (bdb.): umie poprawnie korzystać z literatury zoologicznej w języku polskim i wybiórczo z literatury obcojęzycznej.

Efekt kształcenia BI1_U09 potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnego zadania badawczego:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie pracować w grupie i nie wykazuje zainteresowania wspólnym dla grupy tematem badawczym;

- na ocenę 3 (dst.): częściowo umie pracować w grupie, z błędami wykonuje przydzielone mu zadanie badawcze;

- na ocenę 4 (db.): umie pracować w grupie, poprawnie wykonuje przydzielone mu zadanie badawcze;

- na ocenę 5 (bdb.): wykazuje wiodąca rolę w grupie w realizowaniu przydzielonych zadań badawczych.

Efekt kształceniaBI1_U10 potrafi samodzielnie rozszerzać wiedzę i planować uczenie się z zakresu systematyki zwierząt bezkręgowych:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie samodzielnie rozszerzać wiedzy z zakresu zoologii bezkręgowców;

- na ocenę 3 (dst.): umie częściowo samodzielnie rozszerzać wiedzę z zakresu zoologii bezkręgowców;

- na ocenę 4 (db.): umie samodzielnie przy niewielkich wskazówkach opiekuna rozszerzać wiedzę z zakresu zoologii bezkręgowców;

- na ocenę 5 (bdb.): umie samodzielnie bez wskazówek opiekuna rozszerzać wiedzę z zakresu zoologii bezkręgowców.

Efekt kształcenia BI1_K01 formułuje wnioski i rozwiązuje problemy badawcze na podstawie obserwacji laboratoryjnych dotyczących biologii i strategii życiowych bezkręgowców:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie sformułować wniosków na podstawie danych uzyskanych z eksperymentów laboratoryjnych mimo pomocy prowadzącego;

- na ocenę 3 (dst.): umie sformułować wnioski na podstawie danych eksperymentalnych z pomocą uwag prowadzącego;

- na ocenę 4 (db.): umie poprawnie sformułować większość wniosków na podstawie danych eksperymentalnych;

- na ocenę 5 (bdb.): umie poprawnie zinterpretować wyniki i sformułować wnioski na podstawie danych eksperymentalnych.

Ocena z ćwiczeń:

Ocena końcowa z laboratoriów jest zależna od oceny uzyskanej z kolokwium.

Punktacja kolokwiów:

95-100% - 5

81-94% - 4,5

71-80% - 4

66-70% - 3,5

55-65% - 3

0-54% - 2

Student jest zobowiązany prowadzić zeszyt z zajęć oraz posiadać umiejętność poszukiwania i dobierania odpowiednich źródeł (artykuły naukowe i źródła elektroniczne, również w języku angielskim). Student może mieć

2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Protista zwierzęce. Typ: Wiciowe (Mastigota), Sarkodowe (Sarcodina) i Orzęski (Ciliata). Budowa i funkcjonowanie komórki Protista.

2. Gąbki – Spongiaria, = Porifera, przykład zwierząt wielokomórkowych bez wyspecjalizowanych tkanek.

3. Parzydełkowce (Cnidaria) budowa ciała na przykładzie stułbi. Omówienie grup systematycznych. Żebropławy (Ctenophora).

4. Płazińce – Platyhelminthes. Gromada: Wirki (Turbellaria), Przywry (Trematoda), Tasiemce (Cestoda). Porównanie gatunków wolnożyjących i pasożytniczych płazińców. Cykle życiowe.

5. Wrotki - Rotatoria – budowa i strategie rozrodcze. Nicienie (Nematoda). Przystosowania do pasożytniczego trybu życia.

6. Pierścienice I– Annelida. Gromada: Wieloszczety (Polychaeta), Skąposzczety (Oligochaeta) – gatunki lądowe i wodne. Cechy charakterystyczne. Porównanie budowy ciała i sposobów życia. Pierścienice II– Annelida. Budowa i biologia pijawek (Hirudinea).

7. Stawonogi I– Arthropoda. Skorupiaki (Crustacea). Wioślarki i Widłonogi. Zapoznanie się z budową na przykładzie rozwielitki Daphnia i oczlika Cyclops. Pancerzowce (Malacostraca). Zapoznanie się z budową na przykładzie ośliczki pospolitej Asellus aquaticus. Stawonogi II – Arthropoda. Gromada: Pajęczaki (Arachnoidea). Rząd: Pająki (Aranea) i Roztocze (Acarina). Cechy charakterystyczne. Stawonogi III– Arthropoda. Gromada: Wije (Myriapoda) i Owady (Insecta). Zapoznanie się z budową ciała owadów bezskrzydłych i uskrzydlonych. Porównanie. Stawonogi IV– Arthropoda. Insecta . Budowa aparatów gębowych i odnóży.

8. Mięczaki I– Mollusca. Zapoznanie się z budową ślimaków (Gastropoda) i małży (Bivalvia). Rodzaje muszli. Porównanie. Mięczaki II– Mollusca. Gromada: Głowonogi (Cephalopoda). Zapoznanie się z planem budowy kałamarnic, mątw i ośmiornic.

9. Poznanie budowy mszywiołów (Bryozoa). Szkarłupnie – Echinodermata. Gromada: Liliowce (Crinoidea), Rozgwiazdy (Asteroidea), Wężowidła (Ophiuroidea), Jeżowce (Echinoidea) i Strzykwy (Holothuroidea). Plan budowy, cechy charakterystyczne.

10. Test zaliczeniowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 308
Anita Kaliszewicz 14/13 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 308
Anita Kaliszewicz, Michał Winczek 15/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.