Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Entomologia WB-BI-ZOO-06cw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Błaszak C. (red.) - Zoologia, Stawonogi, tom 2, część 2. PWN

Literatura uzupełniająca:

Zeszyty z serii "Klucze do oznaczania owadów Polski"

Razowski J. - Słownik morfologii owadów. PWN

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione)

Aktywność podczas zajęć

Sprawozdania z prowadzonych eksperymentów

Podstawą wystawienia oceny końcowej będą oceny ze sprawozdań i ocena z testu sprawdzającego.

Test sprawdzający będzie składał się z 20 pytań, za które łącznie będzie można zdobyć 20 punktów.

poniżej 11 punktów - 2

11-12 punktów - 3

13-14 punktów - 3+

15-16 punktów - 4

17-18 punktów - 4+

19-20 punktów - 5

Kryteria oceniania:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi stosować podstawowych technik i narzędzi badawczych entomologii, nie potrafi prowadzić obserwacji w terenie i laboratorium, pobierać prób owadów, nie potrafi właściwie dobrać źródeł, nie umie korzystać z literatury entomologicznej, nie umie zaplanować pracy i uczenia się, nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze entomologii, prowadzić obserwacje w terenie i laboratorium, pobierać próby owadów, właściwie dobrać źródła, w ograniczonym stopniu potrafi korzystać z literatury entomologicznej, ma trudności z zaplanowaniem pracy i uczenia się, w ograniczonym stopniu gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

ocena 4 (db): student potrafi poprawnie stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze entomologii, prowadzić obserwacje w terenie i laboratorium, pobierać próby owadów, właściwie dobrać źródła, w znaczącym stopniu potrafi korzystać z literatury entomologicznej, nie ma trudności z zaplanowaniem pracy i uczenia się, w znaczącym stopniu gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

ocena 5 (bdb): student potrafi bardzo dobrze stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze entomologii, prowadzić obserwacje w terenie i laboratorium, pobierać próby owadów, dobrać źródła, bardzo dobrze korzysta z literatury entomologicznej, bardzo dobrze potrafi zaplanować pracę i uczenie się, w wysokim stopniu gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

Zakres tematów:

1. Pobieranie zimujących owadów przy użyciu sita entomologicznego (zajęcia w terenie)

2. Przebieranie i oznaczanie zebranych owadów

3. Przegląd przedstawicieli różnych rzędów owadów - trzy zajęcia

4. Budowa zewnętrzna i wewnętrzna owadów

5. Parazytoidy mszyc - zbiór spasożytowanych mszyc i umieszczenie ich w pojemnikach do hodowli (zajęcia w terenie)

6. Przegląd i oznaczanie parazytoidów wylatujących z mszyc

7. Wpływ grzybów owadobójczych na owady - założenie eksperymentu

8. Wpływ grzybów owadobójczych na owady - analiza wyników eksperymentu

9. Zbiór owadów przy użyciu różnych metod (zajęcia w terenie)

10. Preparowanie owadów, etykietowanie, tworzenie kolekcji - dwa zajęcia

11. Test sprawdzający

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 308
Piotr Ceryngier 19/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.