Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie WH-KUZ-I-2-SemLi
Seminarium licencjackie (SEMLI) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azhdW3oRcstqHy9G9WcBE1BnuEDorJUCoHsCQTNhRbZU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=91b8b115-eadb-4d4c-9765-c05561930077&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

2. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

KU1_W01

KU1_W02

KU1_W08

KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03

KU1_U04

KU1_U05

KU1_K01

KU1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium:

Zaliczenie seminarium (można uzyskać zaliczenie lub niezaliczenie) we wszystkich semestrach poza ostatnim odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zależą od osoby prowadzącej seminarium). Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się poprzez złożenie w dziekanacie ukończonej pracy.

Metody ćwiczeniowe oraz dyskusyjne (seminaria).

Zakres tematów:

Zależny od prowadzącego seminarium.

Metody dydaktyczne:

1. omówienie studiów przypadków

2. prezentacja

3. dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:15 - 16:45, sala 410A
Kama Pawlicka 7/6 szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 15:15 - 16:45, sala 409
Wojciech Sadłoń 8/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)