Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPol
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Metody i kryteria oceniania:

UZUPEŁNIONE PRZEZ KS. PROF. DR HAB. J. NAUMOWICZA, po Decyzji Dziekana WNH nr 25/2022 z dn. 27 czerwca 2022 roku.

Ocena końcowa wystawiona na podstawie pisemnego kolokwium egzaminacyjnego.

Student uzyskuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

- nie ma uporządkowanej wiedzy z zakresu historii Polski oraz nie zna jej wpływu na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W05).

- nie potrafi wykorzystać wiedzy z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku (FP1_U11).

- nie ma jest gotowy do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej (FP1_K04).

Student uzyskuje ocenę dostateczną, jeżeli:

- ma częściowo uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski oraz w stopniu nieznacznym zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W05).

- po części potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku (FP1_U11).

- ma jest w pełni gotowy do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej (FP1_K04).

Student uzyskuje ocenę dobrą, jeżeli:

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W05).

- dobrze potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku (FP1_U11).

- ma gotowość do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej na poziomie wystarczającym (FP1_K04).

Student uzyskuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski, uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W05).

- bardzo dobrze wykorzystuje wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku (FP1_U11).

- ma wysoką gotowość do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej na poziomie wystarczającym (FP1_K04).

Zakres tematów:

W roku 2021/22 akcent położony zostanie na przemiany ustrojowe i ich konsekwencje dla funkcjonowania państwa w zakresie polityki wewnętrznej oraz na arenie międzynarodowej. Na poszczególnych zajęciach drugiego semestru omówione zostaną:

1. Powstanie i pierwsze lata Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

2. Ustrój i kultura państwa polsko-litewskiego w epoce nowożytnej.

3. Epoka wazowska - czas przełomu.

4. Rzeczpospolita w kryzysie - czas królów rodaków.

5. Załamanie się i upadek państwa polsko-litewskiego w XVIII w.

6. Czas zaborów - walka o niepodległość i tożsamość narodową.

7. Odrodzona Rzeczpospolita i jej upadek w 1. połowie XX w.

8. PRL - dzieje niesuwerennego państwa polskiego.

Metody dydaktyczne:

UZUPEŁNIONE PRZEZ KS. PROF. DR HAB. J. NAUMOWICZA, po Decyzji Dziekana WNH nr 25/2022 z dn. 27 czerwca 2022 roku.

Klasyczny wykład podawczy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 326
Dariusz Milewski 27/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)