Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii WK-K-ZDK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aw9_sB6s9cDylfulFOcpQbABytg2udtSJZr8yiCu98UY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9015274-4a6c-48cb-b186-5d3824c6ccc9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Grupa Teams: 2021/22_Z | WK-K-ZDK | CW
Kod przedmiotu
Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zakres tematów:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny, Wykład problemowy, Studium przypadku, Dyskusja seminaryjna.

2. Niektóre zajęcia będą prowadzone na platformie uczelnianej: MS Teams.

-Na początku zajęć proszę o pokazanie się uczestników (uruchomiona kamera i mikrofon).

-W trakcie zajęć proszę o wyciszenie mikrofonów (problem sprzęgania się dźwięków).

-Student, który będzie prezentował indywidualną prezentację uruchamia swoją kamerę, nie tylko mikrofon.

-W trakcie zajęć, kto chce zadać pytanie sygnalizuje to (ikonka - podniesionej ręki), włącza kamerę i mikrofon.

-Można też na bieżąco zadawać pytania na czacie.

3. Zespół MS Teams: ; kod zespołu:

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:00 - 14:45, sala 215
Arkadiusz Domaszk 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)