Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka historyczna języka polskiego WH-FPZ-I-3-GrHisJePo
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz St., Gramatyka historyczna języka polskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.

Kuraszkiewicz W., Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego, Warszawa 1970.

Strutyński J., Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, Wydanie 8, Kraków 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się dwa elementy - egzamin (50%) oraz zaliczenie ćwiczeń (50%).

1. Egzamin pisemny

a. Pisemny egzamin składa się z pytań otwartych.

b. Będzie się odbywał stacjonarnie lub za pośrednictwem platformy Moodle.

2. Zajęcia

a. Zaliczenie zajęć (obecność, kolokwium pisemne, praca domowa, aktywność podczas zajęć) jest obok egzaminu drugim warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu.

b. Ocena z ćwiczeń składa się z:

- oceny z kolokwium (60 %)

- aktywności i pracy domowej (40 %)

c. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium (min. 51 %) oraz min. 51% z całych ćwiczeń.

d. Kolokwium będzie składało się z pytań otwartych. Zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Moodle. Sposób oceniania:

poniżej 51 – ocena niedostateczna

od 51 - ocena dostateczna

od 60 - ocena dostateczna +

od 70 - ocena dobra

od 80 - ocena dobra +

od 90 - ocena bardzo dobra

Omówienie kolokwium odbędzie się na zajęciach, osoby z pytaniami dotyczącymi konkretnej pracy, mają możliwość rozmowy z prowadzącym w trakcie dyżuru lub w innym umówionym wcześniej terminie.

Suma punktów z egzaminu i zajęć jest przeliczana na stopnie według następującej skali:

poniżej 51 – ocena niedostateczna

od 51 - ocena dostateczna

od 60 - ocena dostateczna +

od 70 - ocena dobra

od 80 - ocena dobra +

od 90 - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

I. Deklinacje: mechanizm i chronologia przekształceń deklinacji tematowej w deklinację rodzajową. Kategoria rodzaju, liczby i przypadka. (Kuraszkiewicz 102-128). Odmiana rzeczowników: deklinacja męska i nijaka. Ćwiczenia na tekstach staropolskich

II. Deklinacja żeńska (Długosz-Kurczabowa, Dubisz 2001: 201-226). Odmiana rzeczowników. Różne zjawiska związane z rozwojem deklinacji: tendencja do uproszczeń i komplikacji odmiany. Ćwiczenia na tekstach staropolskich.

III. Historia i odmiana zaimków (Kuraszkiewicz 128-134). Ćwiczenia na tekstach staropolskich (Długosz-Kurczabowa, Dubisz 2001:227-238).

IV. Przymiotnik: powstanie złożonej odmiany, stosunek form prostych do złożonych (Moszyński 1984: 229-237). Ćwiczenia na tekstach staropolskich. (Kuraszkiewicz 134-137).

V. Liczebniki. (Kuraszkiewicz 137-141). Repetytorium z fleksji imiennej. (Strutyński 2000: 130-133). Ćwiczenia na tekstach staropolskich.

VI. Wprowadzenie do fleksji werbalnej: kategorie, tematy i koniugacje czasownika. Formy powstałe od tematu czasu teraźniejszego. (Kuraszkiewicz 142-148; Strutyński 2000: 134-149). Ćwiczenia na tekstach staropolskich.

VII. Formy czasownika powstałe od tematu czasu przeszłego. (Kuraszkiewicz 149-165; Długosz-Kurczabowa, Dubisz 2001: 303-320). Ćwiczenia na tekstach staropolskich. Repetytorium z fleksji imiennej i werbalnej.

VIII. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Ćwiczenia pomagające przyswoić przedstawione zagadnienia teoretyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 328
Anna Dąbrowska-Kamińska 8/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)