Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy marketingu WSE-EK-PM
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kotler P., Keller K., Marketing, Rebis, Warszawa 2017

2. Kotler P., Armstrong G., Marketing – wprowadzenie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. Garbarski L. (red.), Marketing – koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011.

3. Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

4. T. Kramer, Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2004

5. Michalski E. , Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017

6. Ogilvy D, O reklamie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013

7. Veksner S, 100 idei, które zmieniły reklamę, Top Mark Centre, London 2015

8. Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

9. Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004

10. Barry P, Pomysł w reklamie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010

11. Gędek M, Reklama, Zarys problematyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

12. Gajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009

13. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Efekty uczenia się:

Student potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych

problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych

kwestii gospodarczych i społecznych.

Student potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać i pracować w

grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, ocena prac wykonywanych w ramach pracy własnej studenta, ocena wykonania zadania projektowego

Zakres tematów:

1. Geneza i istota marketingu, ewolucja działalności rynkowej przedsiębiorstwa, orientacje w działalności przedsiębiorstwa.

2. Istota i metody badań marketingowych. Segmentacja rynku: pojęcie i rola segmentacji rynku, kryteria segmentacji, ocena atrakcyjności segmentów rynku.

3. Produkt jako element marketingu. Istota i funkcje produktu, klasyfikacja produktów, cykl rynkowego życia produktu.

4. Dystrybucja produktów: pojęcie i funkcje dystrybucji, kanały dystrybucji - ich rodzaje i struktura.

5. Polityka cen w przedsiębiorstwie: miejsce i funkcje cen w marketingu, podstawy kształtowania polityki cenowej w przedsiębiorstwie

6. Otoczenie marketingowe.

7. Zachowania konsumenckie oraz sposoby nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami.

8 Marketing mix, promotion mix, determinanty skuteczności reklamy.

9. Analiza strategiczna.

10. Umiejscowienie reklamy w procesie komunikacji, związków z PR i sponsoringiem.

11. Techniki perswazyjne, budowy komunikatów reklamowych, oddziaływanie reklamy.

12. Kanały komunikacji, media reklamowe, ich zalety i wady, kampanie ATL i BTL, formy reklamowe.

13. Marketing internetowy.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, projekt badawczy, rozwiązywanie problemu, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, konsultacje, wykład konwersacyjny, studium przypadku,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 310
Adam Zając 7/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)