Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki finansowe WSE-EK-RF
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 57
Literatura:

W. Dębski - Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN 2014

A, Sławiński - Rynki finansowe, PWE 2006

J. Czekaj - Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN 2009

Metody i kryteria oceniania:

Obecność – max 2 nieobecności, 3=brak zaliczenia

Prezentacja – ocena 2-5

Elementy oceniane:

Treść – Merytoryka

Forma

Czas

Pracochłonność

Moderacja dyskusji

Prezentacja powinny być przesłane do prowadzącego najpóźniej dzień przed terminem.

Możliwość podniesienia oceny o 0,5 przez prowadzącego za zaangażowanie studenta w zajęcia (pełna obecność i aktywność).

Zakres tematów:

1.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju systemu finansowego na świecie i w Polsce

1.2. Stabilny system finansowy podstawą rozwoju gospodarki niefinansowej

2.1. Rynek pieniężny – wyzwania w warunkach niskich/zerowych stóp procentowych

2.2. Rynek walutowy – inwestowanie czy spekulowanie?

3.1. Rynek kapitałowy – czynniki stanowiące o rozwoju rynku, charakterystyka modeli niemiecko-japońskiego a anglosaskiego w kontekście globalizacji?

3.2. Rynek giełdowy - czy przyszłość to jedna giełda globalna, czy sieć giełd regionalnych?

4.1. Instrumenty finansowe – czy inżynieria finansowa jest odpowiedzią na zmiany w gospodarce realnej czy metodą na budowanie piramid finansowych?

4.2.Stopień regulacji a efektywność rynków finansowych

5.1. Struktura organizacyjna sieci bezpieczeństwa, a jej skuteczność

5.2. Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego państwa

6.1. Kryzysy finansowe – natura zjawiska, przebieg, metody przeciwdziałania i zapobiegania

6.2. Przemiany w globalnym systemie finansowym oraz scenariusze na przyszłość

7.1. Największe „przekręty” w historii

7.2. Wyzwania dla polskiego systemu finansowego w kontekście przemian w gospodarce globalnej

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne z zakresu tematu

Dyskusja na temat problemów w ramach tematu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1522
Piotr Komorowski 28/28 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 1522
Piotr Komorowski 28/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)