Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka dla prawników i kanonistów WK-N-I
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Pierwsze i ostanie zajęcia odbędą się stacjonarnie; pozostałe w oparciu o platformę do nauczania zdalnego: Teams.
Nazwa przedmiotu: 2021/22_Z | WK-N-I | CW
Kod grupy: pt06s3l
Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Test na końcowych zajęciach. Dwukrotne przygotowanie prezentacji: obie prezentacje student przekazuje prowadzącemu zajęcia. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu i prezentacji zrealizowanych przez studenta. Zaniedbanie każdej z prezentacji powoduje obniżenie oceny końcowej o pół stopnia.

Zakres tematów:

1. Informacja (złożoność informacji, informatyka prawnicza).

2. Rozwój Internetu, Społeczeństwo informacyjne.

3. Kościół katolicki a Internet (nowe media).

4. Bazy danych, Przetwarzanie danych (Edytory tekstów; Arkusze kalkulacyjne; Prezentacje multimedialne; organizacja procesu wyszukiwawczego).

5. Dostęp do informacji o prawie w Polsce.

6. Bazy danych prawniczych (prawa polskiego i kanonicznego).

7. Opisy formalne aktów prawnych w systemach informatycznych.

8. Tekst aktu prawnego w systemach informatycznych.

9. Wyszukiwanie informacji.

10. Prawna regulacja Internetu, wybrane zagadnienia.

11. Elektronizacja struktur władzy, sądu.

12. Podpis elektroniczny.

13. Informatyzacja w Kościele katolickim.

14. Bezpieczeństwo komputerowe.

15. Przestępczość komputerowa.

16. Ochrona danych osobowych, poufność, prywatność.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny,

Wykład problemowy,

Studium przypadku,

Dyskusja seminaryjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 16:15 - 17:45, sala 405
Arkadiusz Domaszk 49/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)