Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku WH-FPZ-M-II-2-PrEdL
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alz8Rj4tcbhrsINhwQeNWNV21k7JL7-SggCDl4-CHkgk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2283289a-eeec-4df7-9102-642d74428dbc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

T. Chachulski, "Edytorstwo naukowe jako historia literatury", w: tenże, "Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku", Warszawa 2019.

A. Kuniczuk-Trzcinowicz, "Pochodzenie ma znaczenie", "Sztuka Edycji" 1/2018.

M. Antoniuk, "Miłoszologia i krytyka genetyczna (rekonesans), "Świat i Słowo" 2/2015, nr 25.

M. Antoniuk, "Przyjemność przed-tekstu. Proces tekstotwóczy jako temat dla polskiego literaturoznawstwa (w) przyszłości, "Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura", 1/2017, nr 34.

"Archiwa i bruliony pisarzy: odkrywanie", red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Warszawa 2017.

K. Budrowska, „Tekst kanoniczny”, „intencja autorska” i inne kłopoty, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3.

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

M. Prussak, Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, "Teksty Drugie” 2005, nr 1/2.

Wybrane edycje krytyczne XIX- i XX-wiecznych tekstów literackich.

Zakres tematów:

- tekstologia i edytorstwo XIX i XX wieku;

- podstawa edycji;

- granice modernizacji opracowywanych tekstów;

- "tekst kanoniczny";

- krytyka genetyczna;

- edycja - recepcja - reedycja;

- wpływ cenzury na kształt dzieła;

- edycja epistolografii XX-wiecznej;

- edycja dzieła tłumaczonego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 214
Evangelina Skalińska 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)