Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WaWyd
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2c07b6cb00114234a6c187494969076a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5590a781-8199-4f68-a0fe-a8548e857261&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

- A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności na zajęciach, prac zaliczeniowych (projekt wydania książki) i możliwość przygotowania referatu

Na ocenę niedostateczna:

- student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną

Na ocenę dostateczną:

- student będzie uczestniczył w zajęciach

- student wykona zlecone prace zaliczeniowe

- student zaliczy test końcowy

- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu pracy wydawcy

- student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu warsztatu wydawcy, dotyczącą organizacji pracy w wydawnictwie, planowania publikacji, planowania kosztów i zysków, prawa autorskiego, opracowania redakcyjnego tekstu, fotoedycji, opracowania graficznego i składu, druku, marketingu i sprzedaży książek itd.

- student wymieni i opisze podstawowe zadania wydawcy w pracy nad publikacją

- potrafi integrować w swym warsztacie zawodowym wydawcy

narzędzia z zakresu różnych dziedzin humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretacje przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując

różnorodne zadania z obszaru działań wydawcy

Na ocenę dobrą:

- student będzie aktywnie uczestniczył w zajęciach

- student wykona zlecone prace zaliczeniowe na dobrym poziomie

- student zaliczy test końcowy na dobrym poziomie

- student definiuje i stosuje we właściwym kontekście podstawowe pojęcia z zakresu pracy wydawcy

- student ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

warsztatu wydawcy, rozróżni i scharakteryzuje poszczególne etapy pracy nad publikacją z punktu widzenia wydawcy

- student wykona w stopniu zadowalającym podstawowe zadania wydawcy w pracy nad publikacją

- potrafi integrować w swym warsztacie zawodowym wydawcy

narzędzia z zakresu różnych dziedzin humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretacje przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania w obszarze pracy wydawcy

Na ocenę bardzo dobrą:

- student będzie aktywnie uczestniczył w zajęciach

- student wykona zlecone prace zaliczeniowe na bardzo dobrym poziomie

- student zaliczy test końcowy na bardzo dobrym poziomie

- student definiuje i stosuje we właściwym kontekście pojęcia z zakresu pracy wydawcy

- student ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

warsztatu wydawcy, rozróżni i scharakteryzuje poszczególne etapy pracy nad publikacją z punktu widzenia wydawcy

- zna i rozumie podstawowe zasady etyki autorskiej, zna i

rozumie zasady zarządzania zasobami własności

intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię

- student wykona w stopniu bardzo dobrym zadania wydawcy w pracy nad publikacją

- potrafi integrować w swym warsztacie zawodowym wydawcy

narzędzia z zakresu różnych dziedzin humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretacje przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające

z wykonywania zawodu wydawcy

Zakres tematów:

- Rynek wydawniczy;

- Proces wydawniczy;

- Rodzaje publikacji;

- Dystrybucja i promocja publikacji.

- Wydawnictwa naukowe;

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 214
Evangelina Skalińska 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)