Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka łacińskiego WNHS-ODKS-LJŁ
Lektorat języków starożytnych (LEK_STA) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Prezentacje w PowerPoint na temat poszczególnych zagadnień dotyczących gramatyki języka łacińskiego opracowane przez prowadzącego zajęcia i udostępnione studentom.

2. Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach opracowanych przez osobę prowadzącego zajęcia i przekazanych studentom.

Literatura uzupełniająca

1. Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 2004.

2. Mohort Kopaczyński W., Wikarjakówna T., Disce Latine, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

3. Salamonowicz – Górska I., Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2002.

4. Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń, zebrał, opracował i Zredagował Cz. Michalunio, Kraków 2004.

5. Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1988.

6. Kumaniecki K., Słownik łacińsko – polski, Warszawa 2001.

7. Winniczuk L., Mały słownik polsko – łaciński, Warszawa 1994.

8. Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

Na ocenę 2 (ndst.)

Student nie potrafi rozpoznać i rozróżnić deklinacji oraz koniugacji, nie potrafi rozpoznać, wskazać i tworzyć czasów, nie potrafi rozpoznać, określić oraz odtworzyć poznanych form gramatycznych

Student nie potrafi tłumaczyć prostych tekstów i zdań, nie potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim, nie potrafi w praktyce stosować poznanych elementów gramatycznych i leksykalnych

Na ocenę 3 (dst.)

Student w stopniu wystarczającym potrafi rozpoznać i rozróżnić deklinacje oraz koniugacje, rozpoznać, wskazać i tworzyć czasów, rozpoznać, określić oraz odtworzyć poznane formy gramatyczne

Student w stopniu wystarczającym potrafi tłumaczyć proste teksty i zdania, potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim, potrafi w praktyce stosować poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Na ocenę 4 (db.)

Student dobrze potrafi rozpoznać i rozróżnić deklinacje oraz koniugacje, rozpoznać, wskazać i tworzyć czasy, rozpoznać, określić oraz odtworzyć poznane formy gramatyczne

Student dobrze potrafi tłumaczyć proste teksty i zdania, potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim, potrafi w praktyce stosować poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Na ocenę 5 (bdb.)

Student bardzo dobrze potrafi rozpoznać i rozróżnić deklinacje oraz koniugacje, rozpoznać, wskazać i tworzyć czasy, rozpoznać, określić oraz odtworzyć poznane formy gramatyczne

Student bardzo dobrze potrafi tłumaczyć proste teksty i zdania, potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim, potrafi w praktyce stosować poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. Zajęcia wstępne: treść zajęć; narzędzia do nauki łaciny; wymogi i sposób zaliczenia przedmiotu

2. Krótka historia języka i piśmiennictwa łacińskiego

3. Alfabet łaciński; wymowa; iloczas i akcentowanie wyrazów; ćwiczenia w czytaniu tekstów łacińskich

4. Rzeczowniki i przymiotniki I i II deklinacji; czasownik sum, esse; ćwiczenia i tłumaczenie tekstów i aforyzmów łacińskich

5. Indicativus, imperativus i infinitivus praesentis activi; zaimek wskazujący is, ea, id; ćwiczenia i tłumaczenie tekstów i aforyzmów łacińskich

6. Indicativus imperfecti i futuri I activi; czasowniki złożone od sum, esse; zaimki osobowe; zaimek zwrotny; ćwiczenia i tłumaczenie tekstów i aforyzmów łacińskich

7. Rzeczowniki i przymiotniki III deklinacji; participium praesentis activi; składnia nazw miast; ćwiczenia i tłumaczenie tekstów i aforyzmów łacińskich

8. Strona bierna czasowników; zaimek względny qui, quae, quod; ćwiczenia i tłumaczenie tekstów i aforyzmów łacińskich

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1744
Tadeusz Kołosowski 6/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)