Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika prawnicza WK-N-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azrOoryxG3VvskECn8Ea4x90ljidfG8feOyV7jSXgK5s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0af6f033-4eac-4c40-b919-3ceac27af554&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azrOoryxG3VvskECn8Ea4x90ljidfG8feOyV7jSXgK5s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0af6f033-4eac-4c40-b919-3ceac27af554&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

F. Gołba, P. Piękos, P. Turkowski, Logika dla prawników. Wykłady. Ćwiczenia. Zadania, Warszawa 2012

Logika dla prawników, A. Malinowski (red.), Warszawa 2009

Literatura fakultatywna:

Logika w pigułce, red. Aneta Gacka-Asiewicz, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

student zna terminologię, instytucje związaną z przedmiotem zajęć jak również jego historię,

UMIEJĘTNOŚCi:

student potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów przy wykorzystaniu logiki prawniczej,

KOMPETENCJE:

student potrafi podjąć komunikację interpersonalną, wypowiadać się merytorycznie oraz uzasadniać swoje stanowisko

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena ndst (2) - student nie zna terminologii, instytucji związanych z przedmiotem zajęć jak również jego historii,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

UMIEJĘTNOŚCi:

ocena ndst (2) - student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów przy wykorzystaniu logiki

prawniczej,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

KOMPETENCJE:

ocena ndst (2) - student nie potrafi podjąć komunikacji interpersonalnej, wypowiadać się merytorycznie oraz uzasadniać

swojego stanowiska

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

na ocenę końcową składa się ocena z zaliczenia w formie odpowiedzi ustnej (ćwiczenia) oraz egzaminu ustnego (wykład),

podczas których student musi wykazać się odpowiednia znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz

osiągnieciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej (2) do bardzo dobrej (5)

Zakres tematów:

Logika i jej podział

Historia logiki

Wieloznaczność w języku

Logiczna teoria zdań

Kategorie syntaktyczne

Logiczna teoria nazw

Stosunki zakresowe

Definicja

Relacja

Podział logiczny

Uzasadnianie twierdzeń

Elementy metodologii nauk

Metody dydaktyczne:

wykład z dyskusją otwartą

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 14:15 - 15:45, sala 313
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 16:45, sala 313
Michał Poniatowski 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)