Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dawne i współczesne motywacje nazewnicze w antroponimii WH-KON-MotNazewAn
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asABod6plH1gztDGsVaeiMLxU3xuoSLeMTMnwOFlcmNY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=87bcaf9c-4a1e-4ea9-9225-ff6752fd261e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa. Grybosiowa A., 2003, Język wtopiony w rzeczywistość, Wyd. UŚ., Katowice.

SESNO: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, 1995-2000, red. A. Cieślikowa, M. Malec i K. Rymut, z. 1-6, Kraków.

SNUP – Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, 2003, K. Rymut., Kraków.

Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 1-2, Kraków 1999-2002.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie do onomastyki. 2. Rola imion. 3. Motywacje dawne przy nadawaniu imion a motywacje współczesne.4. Imię w komunikacji. 5 .Rola przydomków, przezwisk i innych dawnych określeń identyfikacyjnych. 6. Pseudonimy i ich specyfika w szeroko pojętej kulturze polskiej. 7. Nazwiska Polaków. 8. Taksonomia nazwisk. 9. Słowniki antroponimiczne. 10. Onomastyka literacka. 11.12.13 Prezentacje nazw osobowych na podstawie wybranych utworów literackich. 14. Powtórzenie materiału z uwzględnieniem motywacji w dawnej i współczesnej antroponimii polskiej. 15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca (wykład konwersatoryjny) oraz poszukująca (ćwiczeniowo-praktyczna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Anna Dąbrowska-Kamińska 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)