Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury od średniowiecza do oświecenia WH-KUZ-I-1-HisKulSr
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1) Publius Wergilius Maro, Eneida, przeł. T. Karyłowski, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1986. BN II 029.

2) Dante Alighieri, Boska Komedia, przeł. E. Porębowicz, oprac. K. Morawski, Wrocław 1986. BN II 187.

3) Giovanni Boccaccio, Dekameron, t. 1-2, przeł. E. Boyé, tekst poprawił, uzup. i przedmową opatrzy M. Brahmer, Warszawa 1986.

4) Bogurodzica, opr. J. Woronczak, Ossolineum, Wrocław 1962.

5) Kazania świętokrzyskie, Nowa edycja, nowe propozycje badawcze, red. P. Stępień, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2009.

6) Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1954. BN I 109.

7) Tasso-Kochanowski, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przekł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951, BN II 004.

8) Jan Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1986. BN I 001.

9) Miguel Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, przeł. A. L. Czerny i Z. Czerny, Warszawa 1986 i wyd. nast.

10) Jan Andrzej Morsztyn, Lutnia, [w:] Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971.

11) Jan Pasek, Pamiętniki, wstęp i objaśnienia W. Czapliński, Wrocław 1968. BN I 62.

12) Jan III Sobieski, Listy do Marysieńki, Warszawa, Czytelnik 1962.

13) Choderlos de Laclos, Niebezpieczne związki, przeł. T. Boy-Żeleński, opr. A. Siemek, Świat Książki, Warszawa 2007 i 2009.

Pełny spis lektur dodatkowych i uzupełniających podany został studentom pocztą mailową - na mail grupowy, ponieważ przekracza limit znaków przyznany przez formularz karty przedmiotu.

Efekty uczenia się:

KU1_W10

KU1-W12

KU1-U08

KU1_U14

KU1_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe (referat, aktywność podczas zajęć, frekwencja). Znaczącą rolę w ocenie końcowej będzie miał egzamin ustny pod koniec roku oraz lub samodzielna praca roczna.

Na ocenę bdb (5): student zna najważniejsze epoki kultury europejskiej, pogtrafi wskaząć powiązania między nimi, rozumie drogi, którymi wędrowały poszczególne wątki, toposy, dostrzega zmiany stylów

Na ocenę db (4): student zna najważniejsze epoki kultury europejskiej, mie większość powiązań między nimi i przemian toposów, wątków, stylów

Na ocenę dost (3): student wie, że rózne epoki w kulturze europejskiej przynosiły przemiany styklów i wątków, potrafi roznróżnic niektóre z nich, stars ię dostrzec ich powiązania

Na ocenę ndst 92): student nie zna poszczególnych epok kultury europesjkiej, nie potrafi rozróżnic stylów w sztuce i kulturze, nie rozumie nastęujących w czasie ich przemian, nie widzi ich powiązań.

Zakres tematów:

1. Kultura ludów archaicznych / pierwotnych podstawą kultury człowieka do dzisiaj.

2. Obecność tematów, toposów, estetyki antyku w przestrzeni kulturowej róznych epokpo współczesność.

3. Inne oblicze średnioweicza.

4. Odrodzenie jako epoka przeciwieństw.

5. Przenikanie się sztuk w epokach dawnych.

6. Na progu nowoczesności - od romansu pasterskiego do powieści.

7. Rewolucja romantyczna - odrzucenie tradycji (czy jednak kontynuacja?)

8. Ślady (odpryski) tradycji kulturowej we współczesności - warunki utrzymania jedności i tożsamości kultury europejskiej.

Metody dydaktyczne:

Lektura wybranych fragmentów dzieł literackich i wspólne porównywanie ich z utworami, także muzycznymi i plastycznymi z innych epok. Budowanie sieci powiązań i współzależności na podstawie lektur (obowiązkowych i uzupełniających) różnych członków grupy zajęciowej, które powinny wzajemnie uzupełniać się i wzbogacać wyłaniającą się stopniowo dzięki dyskusji i porównywaniom różnych stanowisk wizję danego problemu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 410
Magdalena Partyka 10/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)