Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii - ćwiczenia WH-KUZ-I-1-HisFilC
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Platon, Obrona Sokratesa

Platon, Państwo, ks. VII

Arystoteles, Metafizyka, ks. XII.

Epikur, List do Menojkeusa

Augustyn, Wyznania, ks. X-XIII.

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, cz. I-IV.

Kant, Co to jest Oświnienie?

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę na temat wybranych klasycznych dzieł z zakresu zachodniej myśli filozoficznej: starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Student ma umiejętność posługiwania się podstawową terminologią filozoficzną.

Student umie rozpoznać podstawowe stanowiska w dziedzinie ontologii i epistemologii.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego sprawdzianu weryfikującego znajomość tekstów oraz zagadnień omawianych na zajęciach.

Zakres tematów:

Sokrates: intelektualizm etyczny

Platona: teoria idei, koncepcja najlepszego ustroju, krytyka demokracji.

Arystoteles: koncepcja substancji i Pierwszego Poruszyciela.

Epikur: filozofia jako terapia duszy; szczęście jako przyjemność.

Św. Augustyn: chrześcijańska modyfikacja neoplatonizmu, koncepcja czasu,

Kartezjusz – nowy początek w filozofii, wątpienie metodyczne, cogito, ontologiczny dowód na istnienie Boga.

Kant: koncepcja oświecenia, autonomia podmiotu.

Metody dydaktyczne:

Na ćwiczeniach dominuje metoda analizy tekstów powiązana z dyskusją.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 410
Robert Pawlik 11/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)