Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura, umysł, mózg WH-KON-KulturUmysl
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:QbyqBP91LjQJTOol7DwcxVqmSU0K9H8ukuAf4DASjMM1@thread.tacv2/1651710716963?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Literatura:

Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2016,

R. 7. Od relatywizmu do kognitywistyki, s.147-158

Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2016,

R. 7. Od relatywizmu do kognitywistyki, s.159-170

Sydel Silverman, Stany Zjednoczone, w : Antropologia czterech tradycji, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 313-322

Clifford Geertz, Kultura, umysł, mózg, [w]: Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 1/2 (127-128), 2011, s. 31-42

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2011-t-n1_2_(127_128)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2011-t-n1_2_(127_128)-s31-42/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2011-t-n1_2_(127_128)-s31-42.pdf

Kultura, umysł i mózg a systemy adaptacji

Wojciech Borkowski, Mózg, umysł, kultura – memetyczny system adaptacyjny, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19,

https://www.researchgate.net/publication/331833269_Mozg_umysl_kultura_-_memetyczny_system_adaptacyjny

KATARZYNA SKOWRONEK, NAZWY WŁASNE JAKO SYMPTOMY KULTURY

(NA PRZYKŁADZIE TYTUŁÓW PORADNIKÓW AUTOTERAPEUTYCZNYCH,

Onomastica LX, 2026

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-723d0b1d-9a43-4f54-844a-3aac42cc6b99/c/60.4_Skowronek.pdf

Anna WIERZBICKA, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, „Teksty Drugie” 2011 nr 1/2s. 13-30,

http://tekstydrugie.pl/wp content/uploads/2016/06/c2ab2880fc3f554b795cee49901cd5bb.pdf

Renata Michalak,

Biologia czy kultura mózgu. W poszukiwaniu uwarunkowań działalności edukacyjnej, KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (10) 2016 POZNAŃ

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse__2016_10_8/c/9548-9215.pdf

HENRYK KARDELA, Ile jest strukturalizmu w kognitywizmie lub czy istnieją rewolucje naukowe w językoznawstwie?

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVII, 2012

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/05/Kardela-Strukturalizm.-kognitywizm-rewolucje-naukowe.pdf

Przemysław Łozowski, Język a kultura w programie etnolingwistyki kognitywnej Jerzego Bartmińskiego. Między Sapirem a Malinowskim,

Etnolingwistyka 26, Lublin 2014

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2014_26_155/c/177-174.pdf

Czym jest i jak istnieje umysł?

Marcin Miłkowski, Robert Poczobut, Czym jest i jak istnieje umysł?

https://diametros.uj.edu.pl/serwis/pdf/diam3milkowski.pdf

Modele umysłu

Zdzisław Chlewiński, Modele umysłu, PWN, Warszawa 1999

https://docer.pl/doc/nvvxv1n

Myślenie kognitywne i antropologia generatywna

Eric Gans, A Brief Introduction to Generative Anthropology, Un peu d’histoire.

Anthropoetics. Journal of Generative Anthropology, http://anthropoetics.ucla.edu/gaintro/

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Cratos as Cognition: Gans and Dumézil in Dialogue on Language and Violence, Anthropoetics XXII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2016

http://anthropoetics.ucla.edu/ap2201/2201MZD/

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Generative Anthropology in Contexts and Texts,

Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2021, s. 65-167

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca (punktowa) przygotowania do zajęć.

70%- stopień przygotowania do każdych zajęć (znajomość lektury oraz poziom wypowiedzi na temat przeczytanej lektury).

25%- obecność

5%- konsultacje

dyżur: wtorki, godz. 15.00-16.30.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do antropologii kognitywnej oraz neurokognitywnych podstaw badań nad kulturą. Prekursorzy i inspiracje.

2. Zwrot ku mentalizmowi - antropologia amerykańska i umysł kulturowy.

3. Kultura, umysł i mózg na granicach światów antropologicznego poznania.

4. Kultura, umysł i mózg a systemy adaptacji.

5. "Czytanie kultury" jako "czytanie języka" i "czytanie umysłu".

6. Właściwości ludzkich systemów poznawczych:

między językiem a mózgiem- między kulturą a biologią.

7. Biologia czy kultura mózgu ? Rozważania na granicach.

8. Style myślenia: strukturalizm, teorie generatywne i teorie kognitywne.

9. Kultura w świetle etnolingwistyki kognitywnej.

10. Modele kultury a modele mózgu.

11. Czym jest i jak istnieje umysł?

12. Modele umysłu

13. Myślenie kognitywne i Antropologia Generatywna.

14. Myślenie kognitywne i narracje mityczne.

15. Kognitywne i neurokognitywne potencjały Antropologii Generatywnej

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak

metody poszukujące- metoda klasyczna problemowa a weryfikowane poprzez ocenianie ciągłe wypowiedzi ustnej przygotowanej w oparciu o lekturę zadanego tekstu.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak metody ćwiczeniowo-praktyczne, czyli metodą klasyczną ćwiczeniową

a weryfikowane poprzez ocenianie ciągłe wypowiedzi ustnej zawierającej analizę lektury tekstu zaleconego do przeczytania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Magdalena Złocka-Dąbrowska 16/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)