Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa XX w i czasów najnowszych -wykład WH-KUZ-I-3-HisKuXXwW
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2d2ac8ba55f946aab75a198d470500df%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb690c14-c3bd-4e83-9291-4b2398dfeb4c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2d2ac8ba55f946aab75a198d470500df%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb690c14-c3bd-4e83-9291-4b2398dfeb4c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Jacyno M. 2004. Kultura indywidualizmu - wybrane strony

Kuligowski W. 2007. Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce - wybrane strony

Dorota Sepczyńska, 2014. Transhumanizm. Spotkanie z utopią.

Efekty uczenia się:

Kompetencje:

KU1_K06

Student umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Ad KU1_K06 - w czasie wykładów Student zostaje powiadomiony o wadze komunikacji kulturowej, paradygmatach i sposobach jej prowadzenia oraz o tym, czemu w odniesieniu do społecznej przyszłości mają służyć poszczególne metody komunikowania się.

Umiejętności:

KU1_U04

Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

Ad. KU_U04 Student wyprowadza wnioski na podstawie własnych badań i obserwacji, w odniesieniu do najnowszej komunikacji kulturowej oraz jej teoretycznych praktycznych zdobyczy, planuje rozwiązanie problemu badawczego, dowodzi słuszności własnych pomysłów analitycznych wynikłych z prowadzonych badań.

Wiedza:

KU1_W09 "Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych", umie zastosować ją w sytuacjach społecznych.

Ad. KU1_W09

Posiada wiedzę o najnowszych paradygmatach komunikacji kulturowej (medialnej, hipoermedialnej, społecznej); ich związków z klasyczną antropologią i ewolucji metodologii badawczych w odniesieniu do konkretnych problemów.

KU1_W08 Student posiada podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych; umie wykorzystać ją w praktyce społecznej.

Ad. KU1_W08 Student posiada wiedzę o teoriach socjologicznych, antropologicznych, nauk o mediach - w ich komunikacyjnym znaczeniu.

KU1_W05

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii.

Ad. KU1_W05

Student posiada ogólna wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interpersonanlych interakcji społecznych.

Opis ETCS:

Udział w zajęciach 30h

Przygotowanie do zajęć 90h

Konsultacje 30 h

Suma godzin: 150

Punkty: 150:30 = 5 pkt ETCS.

Metody i kryteria oceniania:

100% egzamin końcowy.

Kompetencje:

KU1_K06

Student umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Ad KU1_K06 - w czasie wykładów Student zostaje powiadomiony o wadze komunikacji kulturowej, paradygmatach i sposobach jej prowadzenia oraz o tym, czemu w odniesieniu do społecznej przyszłości mają służyć poszczególne metody komunikowania się.

Umiejętności:

KU1_U04

Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

Ad. KU_U04 Student wyprowadza wnioski na podstawie własnych badań i obserwacji, w odniesieniu do najnowszej komunikacji kulturowej oraz jej teoretycznych praktycznych zdobyczy, planuje rozwiązanie problemu badawczego, dowodzi słuszności własnych pomysłów analitycznych wynikłych z prowadzonych badań.

Wiedza:

KU1_W09 "Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych", umie zastosować ją w sytuacjach społecznych.

Ad. KU1_W09

Posiada wiedzę o najnowszych paradygmatach komunikacji kulturowej (medialnej, hipoermedialnej, społecznej); ich związków z klasyczną antropologią i ewolucji metodologii badawczych w odniesieniu do konkretnych problemów.

KU1_W08 Student posiada podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych; umie wykorzystać ją w praktyce społecznej.

Ad. KU1_W08 Student posiada wiedzę o teoriach socjologicznych, antropologicznych, nauk o mediach - w ich komunikacyjnym znaczeniu.

KU1_W05

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii.

Ad. KU1_W05

Student posiada ogólna wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interpersonanlych interakcji społecznych.

Opis ETCS:

Udział w zajęciach 15h

Przygotowanie do zajęć 90h

Konsultacje 45 h

Suma godzin: 150

Punkty: 150:30 = 5 pkt ETCS.

Zakres tematów:

1/ Kultura indywidualizmu

2/ Tradycja

3/ Przestrzeń i miejsce

4/ Posthumanizm

5/ Ciało i intymność

6/ Sekularyzacja i powrót religii - 1

7/ Sekularyzacja i powrót religii - 2

8/ Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład.

W zakresie wiedzy - egzamin.

W zakresie umiejętności - egzamin.

W zakresie kompetencji - egzamin.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 405
Marcin Jewdokimow 11/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)