Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi WH-KUZ-M-I-3-ZaInKul
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

wiedzy: student ma podstawową wiedzę związaną z zarządzaniem instytucjami kultury i projektami kulturalnymi

umiejętności: student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i wyciągania wniosków, a także potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi,

kompetencji społecznych: student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w sektorze kultury, a także rozumie konieczność ciągłego uczenia się

Metody i kryteria oceniania:

60 % prezentacja ukazująca wybrane przez studenta zagadnienia zarządzanie instytucją kultury lub projektem kulturalnym lub praca pisemna na podobny temat (objętość maks. 10 stron zestandaryzowanego tekstu – 1 strona = 1800 znaków ze spacjami) (po semestrze zimowym konspekt pracy)

30 % - aktywny udział w zajęciach

10 % - obecność

Zakres tematów:

1) Wprowadzenie do zarządzania Instytucjami kultury i projektami kulturalnymi – definicje, podstawa prawna.

2) Prawne aspekty działalności kulturalnej

3) Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury. Przywództwo.

4) Zarządzanie finansami w sektorze kultury

5) Zarządzanie zbiorami w muzeum

6) Rozwój publiczności

7) Zarządzanie projektami kulturalnymi

8) Animacja kulturalna

9) Marketing w kulturze

10) Promocja instytucji kultury i projektów kulturalnych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna).

Metody praktyczne: (ćwiczenia przedmiotowe)

Metody problemowe - metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 407
Joanna Grzonkowska 4/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)