Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielkie pisma ludzkości WH-KUZ-II-2-WiPisLud
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aY3sxnOXAvw2L7VP0O8SFTg0PGxNkJDkrzLcHvTcwu-41%40thread.tacv2/conversations?groupId=937a4b55-4eab-4d62-a79c-dda67d2894e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aY3sxnOXAvw2L7VP0O8SFTg0PGxNkJDkrzLcHvTcwu-41%40thread.tacv2/conversations?groupId=937a4b55-4eab-4d62-a79c-dda67d2894e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

POECI WYGNANI

Ezechiel i obrazy zmartwychwstania (hebrajski)

Platon i wygnanie poetów (greka)

"Żale" Owidiusza. Poeta na wygnaniu (łacina)

Dantego "Boska komedia". Wędrówka po zaświatach, z tym, że zdążymy tylko wejśc do piekła (włoski)

PRZYPISY DO DANTEGO

Goethego zakład z Faustem

Tomasza Manna "Dokror Faustus"

Bułhakow. Kim był mistrz, a kim Małgorzata?

REWOLUCJE UCZONYCH. PRÓBA ROZUMIENIA W DOBIE ANTROPOCENU

"O obrotach" albo język matematyki. Kopernik i Ziemia jako fragment wszechświata

"O pochodzeniu gatunków" albo język przyrodoznastwa Darwin i jego próba definicji człowieka

"Z psychopatologii życia codziennego". Freud i jego świadomość podświadomości

POECI WYGNANI C.D.

"Wspomnienia" Nadjeżdy Mandelsztam, Osip Mandelsztam i wygnanie z wiersza, "Sherry Brandy" Warłama Szałamowa (rosyjski)

"Fuga śmierci" (niemiecki Celana, niemiecki Heideggera)

NASZ WIEK DWUDZIESTY

"Jądro ciemności". Podglądanie piekła

"Komu bije dzwon". Faszyzm w akcji

"Pasażerka" Zofii Posmysz. W piekle, część pierwsza

"Patrzyłam na usta" anonimowej autorki dziennik z getta warszawskiego. W piekle, część druga

JAKI BĘDZIE WIEK XXI I CZY BĘDĄ NASTĘPNE

Próba lektury Stanisława Lema

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii (KU-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, (KU-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci wybierają tekst, który ich zdaniem zasługuje na miano wielkiego, spoza zaproponowanego przeze mnie kanonu i przygotowują na jego temat 1,5 godzinną wypowiedź, którą wygłaszają na egzaminie. Ważne jest uzasadnienie, dlaczego polecają właśnie ten konkretny tekst, czyli odpowiedź na pytanie jakie jest jego miejsce w kulturze.

Na ocenę niedostateczną

Student nie ma i nie wykazuje uporządkowanej wiedzy w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Na ocenę dostateczną:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu podstawowym w zakresie w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Na ocenę dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu dobrym w zakresie w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Na ocenę bardzo dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu bardzo dobrym w zakresie w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Ad.(KU-W03):

Na ocenę niedostateczną:

Student nie zna- nie potrafi wymienić podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do „wielkiego tekstu”

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi wymienić podstawowe terminy i nazwać podstawową metodologię z obszaru nauk humanistycznych w „wielkiego tekstu”

Na ocenę dobrą:

Student potrafi wymienić oraz zdefiniować podstawowe terminy i omówić metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do „wielkiego tekstu”.

Na ocenę bardzo dobra:

Student potrafi wymienić, zdefiniować oraz przedstawić własny komentarz do podstawowych terminów oraz metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do „wielkiego tekstu”

Ad. (KU-W09)

Na ocenę niedostateczną

Student nie posiada- nie wykazuje podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje podstawową wiedzę wymieniając główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści.

Na ocenę dobrą:

Student omawia i charakteryzuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści

Na ocenę bardzo dobrą:

Student omawia, charakteryzuje oraz samodzielnie komentuje i interpretuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści

Ad. (KU-U05)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych oraz ignoruje wskazówki opiekuna naukowego.

Na ocenę dostateczną:

Student umie samodzielnie ale w niewielkim stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę dobrą:

Student umie samodzielnie ale w znacznym stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz przygotowując własne propozycje interpretacyjne.

Ad. (KU-K01)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie wykazuje świadomości zakresu zdobytej wiedzy i nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje cząstkową świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w zauważalnym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dobrą:

Student wykazuje świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student wykazuje pełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w bardzo dużym stopniu rozumie potrzebę ciągłego uczenia się

Zakres tematów:

POECI WYGNANI

Ezechiel i obrazy zmartwychwstania (hebrajski)

Platon i wygnanie poetów (greka)

"Żale" Owidiusza. Poeta na wygnaniu (łacina)

Dantego "Boska komedia". Wędrówka po zaświatach, z tym, że zdążymy tylko wejśc do piekła (włoski)

PRZYPISY DO DANTEGO

Goethego zakład z Faustem

Tomasza Manna "Dokror Faustus"

Bułhakow. Kim był mistrz, a kim Małgorzata?

REWOLUCJE UCZONYCH. PRÓBA ROZUMIENIA W DOBIE ANTROPOCENU

"O obrotach" albo język matematyki. Kopernik i Ziemia jako fragment wszechświata

"O pochodzeniu gatunków" albo język przyrodoznastwa Darwin i jego próba definicji człowieka

Metody dydaktyczne:

Wykład najbardziej tradycyjny z możliwych, dopuszczający dyskusję ze studentami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 328
Piotr Weiser 15/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)