Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Scandinavian Design - Culture and Marketing WH-KON-ScanDes
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-BR6yDtIcPh3zSNTEB1koXhy4WHapx0M3QeE8agBN1k1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb24a815-1613-48b2-b924-e7e3f6c26a6b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-BR6yDtIcPh3zSNTEB1koXhy4WHapx0M3QeE8agBN1k1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb24a815-1613-48b2-b924-e7e3f6c26a6b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Kjetil Fallan, Design History: Understanding Theory and Method, Berg Publishers: Oxford 2010.

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Scandinavian Design, Taschen: Berlin 2013.

Pekka Korvenmaa, Finnish Design, Aalto University Press: Helsinki 2014.

Mark Mussari, Danish Modern, Bloomsbury Academic: London 2016.

Elizabeth Wilhide, Scandinavian Home: A Comprehensive Guide to Mid-Century Modern Scandinavian Designers, Quadrille Publishing: London 2016.

Rita Taskinen [ed.], Design From Finland, Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO, 1992.

Harri Kahla, The Other Modernism: Finnish Design and National Identity, [in] Finnish Modern Design: Utopias, Ideas and Everyday Realities, 1930-1997 [exhibition catalogue], ed. Marianne Aav, Nina Stritzler-Levine, Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts and Yale University Press, 1998, pp. 29-51.

Anna Wiśnicka, Finnishness revised – tradition, innovation and creative simplicity in the design philosophy of Simo Heikkilä, [in:] Simo Heikkila – Works, Helsinki–Jyväskylä, 2016.

Efekty uczenia się:

H1A_W01 student ma podstawową wiedzę o designie skandynawskim i jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej

H1A_W10 student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury związanych ze wzornictwem Północy

H1A_U01 student w obszarze skandynawskiego designu potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. 10%

Udział w dyskusjach 10%

Zaliczenie w formie prezentacji przez MOODLE 60%

Maksymalnie 2 nieobecności. 20%

UWAGA

Zajęcia w semestrze zimowym odbywają się w aplikacji MS Teams.

Link do zespołu (NORDIC COUNTRIES OGUN) oraz wszystkie dodatkowe informacje na platformie Moodle.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b4420cb96c74c5699bbd8417f5e8f77%40thread.tacv2/conversations?groupId=18f3526b-2be8-4d43-bcc7-554357975934&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii skandynawskiego designu i chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów/szkół na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu historii i chronologii, brakuje mu podstaw by określić style i szkoły we wzornictwie oraz wymienić najważniejszych twórców.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Krótka historia kultury w Skandynawii.

2. Co to jest design. Geneza designu w Europie i Skandynawii.

3. Fiński design. Narodziny modernizmu.

4. Aalto i wielcy projektanci fińscy.

5. Design Szwecji. Od regionalizmu do stylu IKEA.

6. Design Norwegii. Geneza i cechy stylowe

7. Dania - kraj designu.

8. Wielcy Duńczycy i ich rola w kształtowaniu nowoczesnego wzornictwa.

9. Rola kobiet w designie Północy.

10. Design a architektura - naturalna symbioza w krajach nordyckich. (2x)

11. Marketing i promocja designu w Skandynawii

12. Prawda i natura - cechy tzw. stylu skandynawskiego.

13-15. Kultura Krajów Nordyckich

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Dyskusja.

Prezentacje multimedialne.

Metodyka Design Thinking

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Anna Wiśnicka 20/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)