Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Milan - Cultural Perception Through Art and Fashion WH-KON-MilCultPerc
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60XvP-jHHWvOiiaJhu6cSk3ua_r01QG1F8GzTic3LsE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=51dcebba-ca0e-4c66-a20c-b5c96a863acb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60XvP-jHHWvOiiaJhu6cSk3ua_r01QG1F8GzTic3LsE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=51dcebba-ca0e-4c66-a20c-b5c96a863acb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Francesco Cossentino, Frank Pyke, Werner Sengenberger, Local and regional response to global pressure: the case of Italy and its industrial districts, Geneva 1996.

Grace Lees-Maffei, Kjetil Fallan, Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design, London 2014, fragm. https://books.google.it/books?hl=pl&lr=&id=EdnUAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=italian+design&ots=G4-EUc8MS_&sig=MfasPHDFpxxmCt51hpkv3D6qx90&redir_esc=y#v=onepage&q=italian%20design&f=false

Emanuela Scarpellini, Italian Fashion since 1945: A Cultural History, London 2019, fragm. https://books.google.it/books?id=cAilDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Anna Wiśnicka, Polish-Italian Design Dualism. Artistic Projects by Dorota Koziara, „PL.IT / Rassegna italiana di argomenti polacchi”, 08/2017, p. 160-175.

Efekty uczenia się:

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

H1A_W01 student ma podstawową wiedzę o kultury, historii i sztuki Mediolanu w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej - poznaje historię i kulturę Mediolanu na tle kultury europejskiej.

H1A_W10 student ma podstawową wiedzę o mediolańskich instytucjach kultury (muzea, galerie, przestrzenie nowej sztuki) i orientację we współczesnym życiu kulturalnym - poznaje placówki kulturalne Mediolanu i potrafi połączyć je z zagadnieniami kursu.

H1A_U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje na temat kultury i sztuki Mediolanu z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - potrafi wyszukiwać informacje na temat mody, sztuki i kultury Mediolanu wykorzystując źródła i opracowania.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach 20%

Zaliczenie w formie prezentacji (archiwizacja pracy na MOODLE) 60%

Obecność (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze) 20%

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki Mediolanu, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna najważniejsze zabytki miasta i potrafi je umiejscowić historycznie.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki Mediolanu, potrafi z nielicznymi błędami rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna większość zabytków miasta i potrafi je z nielicznymi błędami umiejscowić historycznie.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu kultury, historii i sztuki Mediolanu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów i domów mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego.

Zakres tematów:

1. Wstęp

2. Mediolan - wspólczesna historia miasta

3-4. Mediolan i sztuka nowoczesna

5-6. Design i najważniejsi przedstawiciele

7-8. Nowoczesna architektura

9-10. Tradycje regionalne

11-12 Najważniejsze mediolańskie domy mody i projektanci

13-14 Muzea Mediolanu

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Dyskusja.

Prezentacje multimedialne.

Metodyka Design Thinking

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Anna Wiśnicka 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)