Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej UKSW-OWI
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin 2007

J. Banasiuk, J. Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa 2018

E. Nowińska, U. Promińska, K.Szczepanowska- Kozłowska, „Prawo własności przemysłowej”, LexisNexis, Warszawa 2014

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa 2017

M. du Vall "Prawo patentowe", Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, aktualne wydanie

M. Świerczyński, rozdz. 5 i 6 ("Własność przemysłowa", "Ochrona Baz danych", "Zwalczanie nieuczciwej konkurencji"), w: Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla wyższych uczelni, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2014 wyd. 1, 2016 wyd. 2, 2019 wyd. 3. s. 79 – 102 ze zm

Efekty uczenia się:

EK1 student wymienia i opisuje pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej

EK2 student rozróżnia i objaśnia źródła prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK3 student definiuje i prezentuje charakterystykę instytucji prawa własności intelektualnej

EK4 student opisuje instrumenty ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK5 student objaśnia instytucje i ochronę własności przemysłowej

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 h

Lektura literatury: 5 h

Przygotowanie do egzaminu: 5 h

Suma godzin: 25 h

Liczba ECTS: 25 h= 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Proszę czytać sylabusy do poszczególnych grup. Przedmiot jest prowadzony przez rożnych prowadzących, stąd różne formy egzaminu końcowego.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie własności intelektualnej

2. Źródła prawa własności intelektualnej

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie własności intelektualnej

4. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej, a także relacja do prawa konkurencji

5. Podmiot i przedmiot praw autorskich

6. Prawa majątkowe i osobiste

7. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

8. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

9. Ochrona baz danych

10. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

11. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

12. Pojęcie wynalazku i patentu, podmioty uprawnione do zgłoszenia

wynalazku do ochrony; patent europejski

13. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków

14. Egzamin

Metody dydaktyczne:

Proszę czytać sylabusy do poszczególnych grup. Przedmiot jest prowadzony przez rożnych prowadzących, stąd różne formy egzaminu końcowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 19:00, e-learning, sala e-learning
Marek Świerczyński 61/ szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 19:00, e-learning, sala e-learning
Marek Świerczyński 57/ szczegóły
3 każda środa, 16:45 - 19:00, e-learning, sala e-learning
Marek Świerczyński 42/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 16:45 - 19:00, e-learning, sala e-learning
Natalia Kohtamaki 116/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 16:45 - 19:00, e-learning, sala e-learning
Natalia Kohtamaki 103/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 16:45 - 19:00, e-learning, sala e-learning
Natalia Kohtamaki 53/ szczegóły
7 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 104
Marcin Choczyński 13/ szczegóły
8 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 102
Marcin Choczyński 47/ szczegóły
9 każda środa, 15:00 - 16:30, e-learning, sala e-learning
Marcin Choczyński 54/ szczegóły
10 każda środa, 18:30 - 20:00, e-learning, sala e-learning
Marcin Choczyński 47/ szczegóły
11 każda środa, 16:45 - 18:15, e-learning, sala e-learning
Piotr Zakrzewski 48/ szczegóły
12 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, e-learning, sala e-learning
Piotr Zakrzewski 86/ szczegóły
13 każda środa, 11:30 - 13:45, e-learning, sala e-learning
Michał Poniatowski 53/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)