Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna WNP-PE-PS-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Wykłady będą prowadzone na platformie Teams.
Literatura:

Dykcik Wł. (2006), Pedagogika specjalna, UAM, Poznań.

Sekowska Z. (200) Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, APS, Warszawa

Smith D. D. (2010), Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, t. 1 i 2.

Sowa J. (1997), Pedagogika specjalna w zarysie, FOSZE, Rzeszów.

Speck O. (2005) Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, GWP. Gdańsk.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

W1: zagadnienia związane z nazewnictwem i klasyfikowaniem technik diagnostycznych (K_W01).

W2: podstawowe elementy diagnostyki podstawowych zaburzeń, w tym zaburzeń spektrum autyzmu (K_W02),

W3: metody stosowane w profilaktyce i wsparciu pedagogicznym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (K_W03).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy zaliczenia ćwiczeń:

- Uczestnictwo w zajęciach (co najmniej 80%);

- Aktywność świadcząca o znajomości literatury przedmiotu – W2, W4, U2, U3

- Przygotowanie referatu – W2, W3, U1, U3, K1

Zaliczenie Egzaminu pisemnego - W1, W2, U2, U3

ndst – poniżej 60%;

dst– 60%-68%;

dst plus – 69%-77%;

db – 78%-85%;

db plus – 86%-90%;

bdb – 91%-100%

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki. Miejsce w nauce.

2. Podziały pedagogiki specjalnej.

3. Historia pedagogiki specjalnej.

4. Norma – problem etiologiczny, społeczny, etyczny.

5. Diagnoza i terapia, wspomaganie rozwoju człowieka.

6. Miejsce osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Możliwości i ograniczenia biotechniczne.

7. Wybitni przedstawiciele pedagogiki specjalnej.

8. System kształcenia w Polsce i wybranych krajach osób niepełnosprawnych.

9. Obecne podejście do problemu osób niepełnosprawnych – od segregacji, przez integrację do inkluzji.

10. Zaburzenia, z jakimi często się spotykamy.

11. Głębokie zaburzenia w rozwoju - Autyzm, zespół Aspergera.

12. Zespoły genetyczne - Zespół Downa.

13. Zespół Retta.

14. Wybitne uzdolnienia „sawantów”.

15. Podsumowanie. Doświadczenia z pedagogiką specjalną.

Metody dydaktyczne:

pokaz, opowiadanie, pogadanka,

wykład informacyjny i konwersatoryjny

doświadczeń, obserwacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Jacek Błeszyński 27/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.