Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość WSE-EK-BANK
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Na zajęciach będzie oceniana aktywność studenta na platformie Moodla w formie eksperckich dyskusji akademickich. Przez cały semestr pojawią sie cztery duże zadnienia tematyczne na które student musi sie wypowiadać w ściśle określonym terminie. Ma także dyskutować z innymi studentami. Od jakości i częstotliwości wypowiedzi będzie uzależniona ocena końcowa.

Na 3,0 -3,5 student musi wziąć udział w jednej lub dwóch dyskusjach

na 4,0-4,5 student musi wziąć udział w trzech dyskusjach

na 5,0 student musi wziąć udział w czterech dyskusjach i aktywnie w każdej z nich komentować wypowiedzi innych

Na zajęciach będą także liczone zadania, jeśli student nie będzie się wypowiadał na platformie moodla to będzie odpowiadał z zadań liczonych na zajęciach.

Jeśli ktoś nie będzie brał udziału w dyskusjach w ściśle określonym terminie będzie odpowiadał ustnie z dowolnej literatury lub artykułów naukowych w plikach pdf - łącznie 100 stron (zgodnie z tematyką w sylabusie). Minimum 7 dni przed egzaminem ustnym student jest zobowiązany umieścić na platformie moodla (w odpowiedniej zakładce) zakres materiału z którego się uczył (skany literatury, artykuły pdf.

Zakres tematów:

Tematyka konwersatorium:

1. System bankowy i jego otoczenie (funkcje, podziały banków, rola banków,

2. Aspekty prawne funkcjonowania banków w Polsce – regulacje polskie i unijne (w tym dyrektywy bankowe)

3. NBP (obszary działalności, organy, funkcje, cel działalności)

4. Operacje otwartego rynku

5. Wymogi prawne dotyczące prowadzenia działalności bankowej w Polsce i w UE

6. Rachunki bankowe

7. Kredyty

1. Lokaty bankowe zadania (odsetki, zapadalność, wartość wypłaty)

2. Kredyty bankowe zadania

3. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania - zadania

4. Warunki uzyskania kredytów (hipoteczne, konsumenckie) sposoby obliczania i analizowania ofert dostępnych na rynku.

5. Świadomy konsument na rynku finansowym m.in.: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - na co zwrócić uwagę podpisując umowę o kredyt, niekorzystne zapisy w umowach, funkcjonowanie parabanków

Metody dydaktyczne:

Spotkania na zajęciach, wspomagane Platformą Moodle, w razie potrzeby Spotkania na MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 323
każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 323
każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 323
Magdalena Hryniewicka 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)