Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody eksperymentalne w ekonomii WSE-EK-MGR-ME
Projekt (PROJ) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1) Kahneman D. (2012). Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym, Poznań: Media Rodzina.

2) Krawczyk M.W. (2012). Ekonomia eksperymentalna, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

3) Tyszka T. (2010). Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4) Tyszka T. (2004). Psychologia ekonomiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5) Zaleśkiewicz T. (2011). Psychologia ekonomiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Akerlof G.A. (2010). Zwierzęce instynkty: czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA we współpracy z Deloitte.

2) Biela A. (2011). Informacja i decyzja w ekonomii behawioralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

3) Bizon W. (2019). Wiedza i jej transfer z perspektywy współczesnej ekonomii: wykorzystanie instrumentarium ekonomii behawioralnej w edukacji ekonomicznej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

4) Falkowski A., Zaleśkiewicz T. (2012). Psychologia poznawcza w praktyce: ekonomia, biznes, polityka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5) Maison D. (2014). Polak w świecie finansów: o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6) Tyszka T. (1997). Psychologia zachowań ekonomicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia EM2_U04

Na ocenę 2: student nie potrafi formułować problemu badawczego, nie potrafi planować i przeprowadzać eksperyment naukowy.

Na ocenę 3, 3+: student potrafi formułować problem badawczy i planować eksperyment naukowy.

Na ocenę 4, 4+: student potrafi formułować problem badawczy, planować i przeprowadzać eksperyment naukowy.

Na ocenę 5: student potrafi formułować problem badawczy, planować i przeprowadzać eksperyment naukowy oraz potrafi zaobserować interakcje uczestników eksperymentu i warunki zaistnienia kooperacji.

Efekt kształcenia EM2_U06

Na ocenę 2: student nie potrafi dobierać materiałów źródłowych ani dokonywać oceny informacji i nie potrafi stosować metod badawczych.

Na ocenę 3,3+: student potrafi dobierać materiały źródłowe i potrafi stosować metody badawcze.

Na ocenę 4,4+: student potrafi dobierać materiały źródłowe, dokonywać oceny informacji i potrafi stosować metody badawcze.

Na ocenę 5: student potrafi dobierać materiały źródłowe, dokonywać zaawansowanej oceny informacji i krytycznej analizy wyników oraz potrafi stosować metody badawcze.

Ocena podsumowująca: jest wynikiem zrealizowania przez studenta poszczególnych etapów przeprowadzania eksperymentu naukowego.

Zakres tematów:

1. Dorobek metod eksperymentalnych w ekonomii.

2. Formułowanie hipotezy badawczej.

3. Stosowanie czynników manipulacji zachowania uczestników.

4. Planowanie procedury eksperymentu.

5. Uzyskiwanie zgody na realizację badania z udziałem ludzi.

6. Przeprowadzanie eksperymentu w warunkach laboratoryjnych.

7. Przeprowadzanie eksperymentu w Internecie.

8. Przegląd źródeł naukowych jako teoretyczna podstawa dyskusji wyników eksperymentu.

9. Statystyczna analiza zebranych danych z eksperymentu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 323
każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 323
każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 323
Dariusz Karaś 22/39 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)